Szóstoklasiści znają wyniki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała komplet wyników sprawdzianu po szóstej klasie. Spośród miejskich szkół najlepiej wypadła SP nr 5, uzyskując średnią 72 proc. Na drugim końcu tego zestawienia jest SP nr 2 z wynikiem 52 proc. Jeśli chodzi o powiat, najlepiej wypadła maleńka szkoła w Wólce Petryłowskiej.

 

Szóstoklasiści z całej Polski w ubiegłym tygodniu poznali wyniki sprawdzianu, do którego przystąpili na początku kwietna. Sprawdzian podzielono na dwie części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości z języka polskiego i matematyki, a druga z języka obcego. W przypadku Chełma i powiatu był to język angielski. Jak podała OKE, wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że największą trudność uczniom sprawiło zadanie wymagające analizy i interpretacji utworu literackiego oraz zadanie z zakresu geometrii przestrzennej. Jeśli chodzi o język angielski, kłopot sprawiały polecenia sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych.
Spośród miejskich szkół najlepiej sprawdzian wypadł w SP nr 5. Jego uczniowie uzyskali średnią 72 proc.
– Co tu dużo mówić, jestem szczęśliwa i gratuluję moim uczniom. Już od ośmiu lat nasza szkola jest w czołówce miasta – cieszy się Ewa Jakubowicz-Machajska, dyrektor „Piątki”. Najsłabiej z zadaniami poradzili sobie uczniowie SP nr 2 w Chełmie.
– Nasza średnia to 52 proc. Trudno być zadowolonym z takiego wyniku. Przez cały rok prowadziliśmy mnóstwo dodatkowych zajęć właśnie pod kątem sprawdzianu. Jak widać, nie przyniosły efektów. Mam wrażenie, że uczniowie podeszli do tematu trochę niefrasobliwie – mówi Dorota Mandzińska, dyrektor placówki.
A oto wyniki pozostałych podstawówek: SP nr 10 – 67 proc., SP nr 8 – 61 proc., SP nr 7 – 60 proc., SP nr 11 – 66 proc., SP nr 1 – 64 proc., SP nr 4 – 66 proc., SP nr 3 – 63 proc.
Dobrze ze sprawdzianem poradzili sobie uczniowie niepublicznych placówek. Szkoła Podstawowa „Razem” napisała go średnio na 71 proc., Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa na 80 proc., a Niepubliczna SP nr 2 na 85 proc.
– Nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze. Z tego, co wiem, osiągnęliśmy drugi wynik w województwie – mówi Dorota Wróbel, dyrektor NSP nr 2 w Chełmie.
Jeśli chodzi o powiat, ze sprawdzianem najlepiej poradzili sobie uczniowie SP w Wólce Petryłowskiej, uzyskując średnio 79 proc. możliwych punktów. Zbliżone wyniki miały także SP w Bezku – 76 proc., SP w Żółtańcach – 76 proc., SP w Zawadówce – 74 proc., SP w Czułczycach – 73 proc. i SP w Rejowcu Fabrycznym – 70 proc. Na drugim końcu tej klasyfikacji znalazła się podstawówka w Zespole Szkół w Białopolu. Tamtejsi szóstoklasiści napisali sprawdzian zaledwie na 45 proc. Oznacza to, że większość z nich nie opanowała nawet połowy wymaganego materiału. Z języka polskiego otrzymywali średnio – 58 proc. pkt, z matematyki 33 proc. pkt., co stanowi najniższy wynik w powiecie, a z angielskiego 50 proc. pkt. Dla porównania, w ubiegłym roku wyniki te były o zdecydowanie wyższe. Wyniosły odpowiednio 73, 60,5 i 71 proc. Niewiele lepiej wypadła sąsiadująca z Białopolem Dubienka – 49 proc. To już kolejny rok z rzędu, kiedy tamtejsza placówka plasuje się na szarym końcu szkół w powiecie. Gmina Leśniowice, która kilka lat temu przekazała prowadzenie wszystkich szkół podstawowych w ręce Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowego wypadła mniej więcej, tak jak przed rokiem. Szkoły w Teresinie, Leśniowicach i Sielcu osiągnęły wyniki zbliżone to tych z 2015 roku. Niestety gorzej jest w Rakołupach. O ile język polski wypadł podobnie, jak rok temu, dużo słabiej uczniowie radzili sobie z zadaniami z matematyki i języka angielskiego. Z matematyki zdobyli średnio 42 proc. punktów (przed rokiem 83 proc.), a z angielskiego 51 proc. (rok wcześniej 72,5 proc.).
A oto średnie uzyskane przez poszczególne szkoły w powiecie:
SP w Rejowcu Fabrycznym – 70 proc., SP w Strzelcach – 68 proc., SP w Białopolu – 45 proc., SP w Strupinie Dużym – 64 proc., SP w Uhrze – 54 proc., SP w Stawie – 53 proc., SP w Okszowie – 51 proc., SP w Stołpiu – 57 proc., SP w Żółtańcach – 76 proc., SP w Świerżach – 62 proc., SP w Brzeźnie – 58 proc., SP w Dorohusku – 59 proc., SP w Dubience – 49 proc., SP w Czerniejowie – 59 proc., SP w Starchsławiu – 59 proc., SP w Kamieniu Kolonii – 61 proc., SP w Teresinie – 62 proc., SP w Sielcu – 66 proc., SP w Rakołupach – 54 proc., SP w Leśniowicach – 64 proc., SP w Lisznie – 62 proc., SP w Pawłowie – 51 proc., SP w Kaniem – 51 proc., SP w Wólce Kańskiej – 55 proc., SP w Rudzie-Hucie – 63 proc., SP w Wólce Petryłowskiej – 79 proc., SP, SP w Sawinie – 68 proc., SP w Czułczycach – 73 proc., SP w Bukowie Wielkiej – 64 proc., SP w Siedliszczu – 64 proc., SP w Bezku – 76 proc., SP w Wierzbicy – 56 proc., SP w Święcicy – 65 proc., SP w Wojsławicach-Kolonii – 63 proc., SP w Żmudzi – 50 proc., SP w Zawadówce – 74 proc., SP w Rejowcu – 54 proc. (kw)