Szpital świdnicko-łęczyński?

Tym razem nie dyskusja nad podejmowanymi uchwałami i same uchwały, a interpelacje i pytania radnych były najciekawszym punktem obrad sesji Rady Powiatu Świdnickiego, która odbyła się w ubiegły wtorek. Najbardziej zaskakującym było pytanie o plany ewentualnego połączenia szpitala w Świdniku z lecznicą w Łęcznej.


Tę kwestię już na samym początku sesji poruszył radny Jakub Osina.

– Pojawiła się wzmianka, że w przygotowaniu jest plan naprawczy świdnickiego szpitala, a jedną z rozważanych w nim koncepcji ewentualne połączenie naszej placówki ze szpitalem w Łęcznej. Proszę o jakieś informacje na ten temat – zwrócił się do starosty Jakub Osina (ŚWS).

– Dyrektor szpitala Jacek Kamiński faktycznie pracuje nad przygotowaniem planu naprawczego dla placówki, który ma przedstawić do końca czerwca. Jedną z koncepcji poprawy sytuacji finansowej, którą zasygnalizował jako ewentualną, wykorzystującą z jednej strony potencjał świdnickiego szpitala, a z drugiej strony bazując na potencjalne szpitala w Łęcznej, jest połączenie tych jednostek. Ale to na razie bardzo luźna koncepcja, bez określenia warunków i zasad funkcjonowania tego nowego tworu, jakim byłby szpital Świdnik-Łęczna – odpowiedział radnemu starosta Łukasz Reszka (PiS). – Poczekajmy na plan i wtedy będzie podstawa do rozważań i dyskusji.

Pytań masa, odpowiedź za dwa tygodnie

W punkcie „interpelacje i zapytania radnych” radny Grzegorz Osajkowski interpelował w sprawie budowy drogi, która połączyłaby Wygnanowice w gminie Rybczewice z Kozicami w gminie Piaski. Podkreślił, że jego wystąpienie ma związek z licznymi pytaniami w tej sprawie m.in. mieszkańców Wygnanowic i Choin oraz zapytaniami, jakie w tej sprawie już kilka miesięcy temu składali radni Marcin Najda (PSL) i Zbigniew Twaróg (PiS).

– Pragnę zapytać zarząd powiatu, co ustalono w sprawie ww. drogi. Czy konsultowano się z gminą Piaski w celu zamiany odcinków dróg tak, by powstał ciąg łączący dwie drogi wojewódzkie Wygnanowice-Kozice, który dawałaby olbrzymią szansę na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego na jego budowę. Jeśli tak, to kiedy i co ustalono? Czy zarząd powiatu ma plan i chęć zrealizowania inwestycji, która w znacznym stopniu ułatwiłaby codzienna drogę wielu mieszkańcom dwóch gmin? Jakie zostały już podjęte kroki w celu realizacji przedsięwzięcia? – pytał Grzegorz Osajkowski (PSL).

Kolejną interpelację złożył radny Osina w związku z, jak stwierdził, trwającą w Świdniku od kilku miesięcy „zmasowaną wycinką drzew”. – Proszę o informację na temat liczby pozwoleń na wycinkę drzew na terenie miasta Świdnik wydanych przez tutejszy urząd w 2019 i 2020 roku z podziałem na to, kto był wnioskodawcą: gmina miejska Świdnik, spółdzielnia mieszkaniowa, jednostki gminy czy inny podmiot – dociekał J. Osina. `

– Moja interpelacja dotyczy kosztów poniesionych w 2018 i 2019 roku w związku ze zmianą obsługi prawnej starostwa powiatowego – jako następny zabrał głos radny Marcin Najda (PSL).

Z kolei wiceprzewodniczącego rady Gustawa Dmowskiego (PiS) interesowała sprawa remontu prowadzonego w przychodni specjalistycznej SP ZOZ przy ul. Leśmiana w Świdniku.

– Proszę o informację, czy w projekcie zaplanowano toalety dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla wózków inwalidzkich, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych w sąsiedztwie planowanego dźwigu osobowego. Oczywiście jestem zainteresowany osobiście, ale taka informacja jest też ważna dla innych mających problemy z dostaniem się do przychodni – mówił Gustaw Dmowski (PiS), który sam porusza się na wózku inwalidzkim.

Radny Tomasz Szydło (PiS) pytał o „stary” odcinek ulicy Kusocińskiego w Świdniku, której przedłużenie aż do węzła Świdnik na trasie ekspresowej S12/17 jest właśnie w budowie. – Chodzi o potrzebę wyremontowania ok. 200-metrowego odcinka na wysokości stacji benzynowej, który jest bardzo zdegradowany. Czy i kiedy się to stanie? – pytał Szydło. – Druga z moich interpelacji też dotyczy tego odcinka Kusocińskiego, a dokładnie potrzeby przeorganizowania jej skrzyżowania z ulicami Klonową oraz Olimpijczyków, które jest bardzo niefortunne i niebezpieczne.

Ostatnią z interpelacji złożyła radna Anna Pytka (RdP), która w sierpniu ubiegłego roku zajęła miejsce w radzie Magdaleny Narodowiec, która zrezygnowała z mandatu.

– Z informacji prasowych, które ukazały się pod koniec stycznia br., wynika, że powiat świdnicki, łęczyński i lubelski podpisały porozumienie o rozbudowie sieci drogowej łączącej Lublin z pojezierzem łęczyńsko-włodawskim wraz z obwodnicą Łęcznej. Chciałabym w imieniu mieszkańców gminy Mełgiew dowiedzieć się, czy w koncepcji rozbudowy ujęte są tereny gminy Mełgiew i ewentualnie przez jakie miejscowości planowany jest przebieg tych dróg, czy prace projektowe już trwają i czy przewidziane są konsultacje społeczne? – pytała Anna Pytka, która złożyła jeszcze drugą interpelację z pytaniem. Co dalej z projektem rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Krzesimowie?

Na wszystkie interpelacje zarząd powiatu odpowiedzieć ma na piśmie w ciągu 14 dni.

W powiecie coraz bezpieczniej

W następnym punkcie podinsp. Sławomir Kwiatkowski, pełniący obowiązki komendanta Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, przedstawił raport na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożenia patologiami na terenie powiatu w 2019 roku. – W tym okresie odnotowano popełnienie 1231 przestępstw, czyli o 200 mniej niż przed rokiem, odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw z 82,4 do 84,9%, skierowano 455 aktów oskarżenia wobec osób, które popełniły przestępstwa – wyliczał komendant Kwiatkowski. –

W ubiegłym roku coraz więcej mieszkańców powiatu korzystało z uruchomionej przed policję przed czterema laty platformy internetowej Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku zaznaczyli oni na terenie całego powiatu 675 miejsc zagrożeń, z których 333 zostało potwierdzonych przez policjantów. Zagrożenia dotyczyły m.in. przekraczania prędkości przez kierowców, niewłaściwej infrastruktury drogowej, spożywania alkoholu i zakłócania spokoju w miejscach publicznych, czy złej organizacji ruchu. Z danych dotyczących wypadków drogowych i kolizji wynika, że najwięcej z nich miało miejsce w samym Świdniku – raportował komendant.

– Jaki był stan osobowy komendy w 2019 roku, czy był większy niż rok wcześniej i czy planowane są jakieś zmiany? – pytał po wysłuchaniu sprawozdania Jakub Osina.

– Od dłuższego czasu stan etatowy, bodajże z tego, co pamiętam, odkąd tu pracuję, tj. od 2017 roku, wynosił 127 funkcjonariuszy i się nie zmienił. Mamy 12 wakatów, ale już wiem, że pod koniec lutego komenda wojewódzka skieruje do nas 7 dodatkowych funkcjonariuszy – odpowiedział podinsp. Sławomir Kwiatkowski.

Później radni wysłuchali Waldemara Szałka, dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach, który opowiadał o historii, obecnej sytuacji, sukcesach i planach placówki, a na zakończenie przystąpili do głosowania przedłożonych przez zarząd projektów uchwał w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego oraz przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Świdnickiego na lata 2020-2022. Uchwały przyjęto bez dyskusji i sprzeciwu. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here