Szpital wychodzi na prostą

Władze SP ZOZ chwalą zmiany organizacyjne w szpitalu. Dzięki nim świdnicki szpital miniony rok zakończył nadwyżką finansową. Mniej szczęśliwi są dawni pracownicy SP ZOZ, którzy w wyniku zmian przeszli do firm zewnętrznych.
Na ostatniej sesji rady powiatu przedstawiciele SP ZOZ podsumowali miniony rok działalności. Szef szpitala nie ukrywał, że bardzo dobrze ocenia ten okres. – Mamy stabilną sytuację finansową – mówił Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ. – To był rok inwestycji, a także niewielkiej podwyżki płac.
Szpitalowi udało się również zakończyć spłatę najwiekszych kredytów zaciągniętych kilka lat temu na podwyżki płac pracowników. Na koniec zeszłego roku zadłużenie SP ZOZ wynosiło nieco ponad 2,6 mln zł.
Okazuje się również, że szpital coraz częściej wybierają osoby spoza Świdnika. – Wzrosła nam liczba pacjentów z powiatu lubelskiego i Lublina. Dzięki uzyskaniu II stopnia referencji stale rośnie też liczba porodów. W minionym roku mięliśmy ich 802 – mówiła Barbara Stefaniak-Klimek, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w świdnickim SP ZOZ. – We wszystkich zakresach wykonaliśmy umowę z NFZ.

W minionym roku władze świdnickiego szpitala zdecydowały się również na przeprowadzenie kilku inwestycji. – Udało się nam zrealizować prace modernizacyjno-adaptacyjne w izbie przyjęć. Mamy nową rejestrację, wiele zmieniło się również w sterylizatorni – wyliczała Barbara Stefaniak-Klimek. – Zakupiliśmy urządzania do sterylizacji parowej, do zgrzewania pakietów, dezynfekcji wózków i myjnie do basenów.
Cały projekt kosztował 1,294 mln zł. Z tego większość kwoty, bo 912 tys. zł, stanowiła dotacja unijna. 300 tys. zł dołożył również powiat. Pozostałe pieniądze pochodziły ze środków własnych szpitala.
– Przeprowadziliśmy również akcję „Rodzę w Świdniku”. W jej wyniku udało się zebrać pieniądze na zakup dwóch łóżek porodowych dla oddziału ginekologiczno-położniczego – wymieniała Barbara Stefaniak-Klimek.
Ostatniego z poważniejszych zakupów przedstawiciele SP ZOZ dokonali tuż przed końcem zeszłego roku. Za nieco ponad 200 tys. zł na wyposażenie szpitala trafił artroskop. Niemal całą kwotę na nowy sprzęt wyłożył powiat.
Przedstawiciele szpitala nie ukrywali, że jego dobra kondycja wiąże się ze zmianami organizacyjnymi. Wśród nich było m.in. przekazanie części usług firmom zewnętrznym. Taki los spotkał także cały zespół higieny szpitalnej. Salowe ze świdnickiego szpitala nie ukrywały, że taka zmiana jest dla nich trudna do zaakceptowania. Protestowały przeciw niej jeszcze w tym roku.
– Czy udało się wreszcie uporządkować problemy pracownicze związane z restrukturyzacją szpitala? – pytał radny Andrzej Mańka.
Przedstawiciele szpitala zapewniali, że monitorują sprawę. – Restrukturyzacja szpitala w zakresie outsorcingu trwa wiele lat i nadal jest kontynuowana. Spowodowane jest to mizerią finansową, zamrożeniem składki i tylko aneksowaniem umów z NFZ – mówił dyr. Jacek Kamiński. – Takie zmiany w sposób naturalny budzą emocję. Starałem się gwarantować, żeby ci nasi – byli pracownicy mieli umowy o pracę. Oczywiście problemy się pojawiają i staramy się je rozwiązywać. Firma, która przejęła zespół higieny szpitalnej, również stara się wychodzić naprzeciwko postulatom, ale niektóre problemy są nie do rozwiązania, mówię choćby o płacowych.
Sytuację salowych, które w tej chwili zarabiają na poziomie najniższej krajowej pensji, ma poprawić zapowiedziana zmiana stawek minimalnych. – Według zapowiedzi mają one zostać podniesione do 12 zł – mówił Leszek Czechowski, członek zarządu powiatu. – Dojdzie wówczas do renegocjacji umów z paniami salowymi. My również postaramy się jako strona włączyć do rozmów. (kal)

Szpital w statystykach

W całym szpitalu jest 247 łóżek. W 2015 roku na oddziały SP ZOZ przyjęto 10 428 pacjentów. Najwięcej, bo 2135 hospitalizacji, dotyczyło oddziału ginekologiczno-położniczego. W sumie wszystkim pacjentom podczas pobytu w szpitalu wykonano blisko 241 tys. badań diagnostycznych i ponad 1,5 tys. zabiegów operacyjnych.
W minionym roku w SP ZOZ było 317,23 etatów. Wśród zatrudnionych najliczniejszymi grupami są pielęgniarki (135 etatów), lekarze (57,33 etatów), położne (29 etatów) i administracja SP ZOZ (21,25 etatów).

Komentarze