Szpitalny minus w sumie na… plus

Choć zakończony stratą w kwocie ok. 1,6 mln zł (netto), to miniony rok był dość pomyślny dla świdnickiego szpitala. Sprawozdanie z jego działalności, także w ujęciu finansowym, znalazło się w programie ostatniej sesji Rady Powiatu Świdnickiego. Radni przyjęli je bez uwag.

W ciągu ubiegłego roku w swoich oddziałach SP ZOZ w Świdniku przyjął blisko 7 tys. pacjentów. Najczęstsze powody hospitalizacji to ciąża, poród i połóg (19,5 proc.), choroby układu krążenia (14,7 proc.), układu trawiennego (11,4 proc.) oraz oddechowego (8,3 proc.).

W ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej świdnicki szpital przyjął w 2021 r. 4 729 dorosłych pacjentów i 1 972 dzieci; udzielono ponad 2 tys. teleporad i wykonano ponad 3 tys. zabiegów pielęgniarskich. Z kolei w ramach izby przyjęć udzielono ponad 10,5 tys. porad, co stanowi największą liczbę na przestrzeni ostatnich 7 lat.

Z danych szpitala wynika również, że w ciągu 2021 r. w Świdniku urodziło się 885 dzieci. 46,6 proc. przyszło na świat siłami natury, a 53,4 proc. stanowiły porody operacyjne.

Jeśli chodzi o finanse ubiegły rok świdnicka lecznica zamknęła stratą w kwocie 1,6 mln zł netto.

– Strata, którą odnotowaliśmy jest poniżej amortyzacji; jest całkowicie neutralna dla powiatu i zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. Ostatnie 2-2,5 roku to trudny czas dla szpitala. Głównie ze względu na pandemię, inflację, rosnące koszty płac. Mimo to udało nam się sfinalizować kilka dużych inwestycji – mówi Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ w Świdniku.

Największa związana była z realizacją unijnego projektu, którego ostateczna wartość wyniosła ok. 8,4 mln zł, z czego ok, 4,4 mln zł pokryło unijne dofinansowanie, 800 tys. zł dotacja z powiatu, a 3,1 mln zł stanowił wkład własny szpitala, w ramach którego przeprowadzono prace remontowo-budowalne na oddziale wewnętrznym, wymieniono dwie windy, zakupiono 186 nowych szpitalnych łóżek, otwarto długo wyczekiwaną pracownię tomografii komputerowej i zakupiono nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny do niemal wszystkich oddziałów.

W ramach kolejnego unijnego projektu zmodernizowano i doposażono przyszpitalne przychodnie specjalistyczne: wykonano prace remontowe, zamontowano windę, zakupiono nowy sprzęt medyczny. Koszt projektu to 1,027 mln zł, z czego 800 tys. zł stanowiły środki pozyskane z UE, reszta to wkład własny szpitala.

Ubiegły rok to także dopinanie współfinansowanego przez miasto Świdnik projektu „Bezpieczna mama”. Kosztem 1,7 mln zł powstała nowa apteka szpitalna i porodówka. Projekt będzie miał ciąg dalszy. Planowana jest modernizacja starej porodówki (pojawią się tam nowe pomieszczenia z zapleczem technicznym) oraz modernizacja oddziału neonatologicznego, gdzie powstaną 3 dodatkowe jednoosobowe sale o podwyższonym standardzie.

Z początkiem tego roku w SP ZOZ udało się otworzyć także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który szybko zapełnił się podopiecznymi. Koszt jego przygotowania to 1,66 mln zł. Finansowy wkład w to działanie miała Gmina Miejska Świdnik (800 tys. zł) oraz Powiat Świdnicki (400 tys. zł), resztę stanowił wkład własny szpitala. Dyrektor wspomniał również, że doposażono Zakład Rehabilitacji oraz przeprowadzono drobne prace inwestycyjne w szpitalu. Łączny koszt tych zadań to ok. 360 tys. zł, a sfinansowano je pożyczką.

Podczas sesji rady powiatu J. Kamiński przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku Rada Akredytacyjna przy Ministrze Zdrowia przyznała SP ZOZ w Świdniku akredytację.

– Akredytacja to spełnienie rygorystycznych procedur i norm. Certyfikat akredytacyjny w Polsce posiada co piąty szpital, więc jesteśmy w dobrym gronie. Ponieśliśmy duże koszty, ale nie ma jakości bez kosztów – mówił dyrektor szpitala.

Co do sprawozdań szpitala przedstawionych na komisjach i sesji radni nie mieli większych uwag i przyjęli je jednomyślnie. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here