Sztandar Akcji Katolickiej

Oddział Akcji Katolickiej z Rejowca doczekał się własnego sztandaru. W kościele im. Jozafata w Rejowcu odbyło się jego uroczyste poświęcenie.

Akcja Katolicka reaktywowała swoją działalność w Rejowcu ponad 20 lat temu. W tym czasie dzięki jej działalności odrestaurowano m.in. obraz matki Bożej Rejowieckiej i zbudowano stylowy ołtarz. Teraz, dzięki ofiarności wiernych i zabiegom prezesa Piotra Majewskiego, Akcja doczekała się własnego sztandaru. Uroczystość poświęcenia odbyła się pod koniec maja. Fundatorzy wbijali gwoździe w drzewiec sztandaru i wpisywali się do pamiątkowej Księgi Fundacji Sztandaru. (bf)