Szukają korzeni Krasnegostawu

W ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy miastem Krasnystaw, Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, przeprowadzono wstępne badania tzw. wzgórza św. Jana, gdzie najprawdopodobniej założono osadę Szczekarzew, dającą początek miastu Krasnystaw.

– Wzgórze św. Jana to teren przy ulicy Lwowskiej, na wysokości zbiornika wodnego, tuż za linią torów kolejowych, który według hipotez części historyków, archeologów i regionalistów mógł być miejscem osady Szczekarzew, dającej początek naszemu miastu. Na wzgórzu do dziś można znaleźć fragmenty ceramicznych naczyń datowanych na XII-XIII wiek – mówi Marcin Wilkołazki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, który uczestniczył w badaniach.

Za pomocą specjalistycznego georadaru prowadzili je w ubiegłym tygodniu archeolog Konrad Grochecki z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz Michał Klimczuk z PANS w Chełmie

– To dopiero początek poszukiwań, które zapowiadają się bardzo interesująco. Na pełne opracowanie wyników będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale już w dniu badań, wspólnie z burmistrzem Robertem Kościukiem, mieliśmy możliwość obejrzenia niektórych odnalezionych średniowiecznych artefaktów i zapoznania się z fragmentarycznym odczytem z georadaru – dodaje Wilkołazki. (kg)