Szukają źródła wiedzy

„Opatrzność czy Opaczność?” – pod takim żartobliwym tytułem odbędzie się jedna z debat 59. Tygodnia Filozoficznego. Tematykę całego Tygodnia wyznacza zaś tytuł: „Źródła filozofii europejskiej”. Wydarzenie będzie miało miejsce w tym tygodniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zapowiada się interesująco nie tylko dla naukowców, ale i osób lubiących zastanawiać się nad sobą, relacjami z innymi i otaczającym światem. Organizatorzy 59. Tygodnia Filozoficznego, czyli pracownicy i studenci Wydziału Filozofii KUL, problematykę każdego dnia określili bowiem pojęciami bliskimi zwykłym ludziom. „Wstrząs egzystencjalny” przeżyjemy więc w poniedziałek. Właśnie wtedy, 3 kwietnia o godz. 18, odbędzie się wspomniana debata „Opatrzność czy Opaczność? Dwugłos o przypadku w świecie”. Wezmą w niej udział prof. Jacek Wojtysiak (KUL) i prof. Dariusz Łukasiewicz (UKW).

„Ukrytość” Boga

Wcześniej, podczas poniedziałkowej sesji przedpołudniowej, rozpoczynającej się o godz. 10.15, usłyszymy jak filozofowie odpowiadają na pytanie „Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?”. Temat podejmie prof. Włodzimierz Galewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. O możliwości ćwiczenia się w umieraniu – opowie pracownik KUL, prof. Agnieszka Kijewska („Augustyńskie Wyznania jako ćwiczenie duchowe”). Natomiast co każdy człowiek może znaleźć inspirującego dla swego życia w „śmierci” literackiej postaci Don Kichota, mamy szansę zrozumieć podczas prelekcji prof. Ireneusza Ziemińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ale nie dość na tym. W sesji popołudniowej od godz. 15 do godz. 18 kilku lubelskich filozofów odniesie się do literatury i filmu. W związku z powieścią „Milczenie” Shusaku Endo nawiążą do ludzkich tragicznych dylematów oraz problemu „ukrytości Boga”. Perspektywę psychologiczną będą omawiać w nawiązaniu do ekranizacji filmowej tej samej powieści, zrealizowanej przez słynnego Martina Scorsese.

Wątpienie

„Wątpienie”, pojęcie znane każdemu z nas, wyznaczy tematykę poruszaną we wtorek 4 kwietnia od godz. 10 w ramach Tygodnia Filozoficznego. Będzie bardzo naukowo – o przydatności totalnego wątpienia w metodzie filozoficznej na przykładzie Kartezjusza i jego przeciwników opowie dr hab. Przemysław Gut (KUL). Kolejny prelegent dr hab. Damian Leszczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego powiąże w wykładzie filozofię ze zwykłą codziennością: „Codzienne wątpliwości a filozoficzny sceptycyzm”. Natomiast prof. Piotr Francuz z KUL będzie snuł rozważania na temat: „Koń jaki jest, każdy widzi, czyli o prawdziwości świata z perspektywy neuro(poznawczej)”.

Zdumienie i inne zagadki

Czas na „Zdumienie” przyjdzie w środę rano, 5 kwietnia. Od godz. 9.15 dwóch pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: dr hab. Marek Piwowarczyk i dr hab. Paweł Garbacz zajmą się „Zagadką trwania i tożsamości”. Po nich wystąpi prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska z Uniwersytetu Warszawskiego (temat: „Nieostrość i dozwolona niezgoda”).
Filozofia to stawianie naprawdę rozmaitych pytań, w tym nurtujących nawet zwykłych ludzi, bo któż nie zastanawiał się nad nieskończonością, a nade wszystko nad przyszłością. I oto o godz. 11.45 w środę dr Piotr Lipski (KUL) zaprezentuje wykład „Krótko o nieskończoności”, po nim dr hab. Marcin Tkaczyk (KUL) zastanowi się „Czy można znać przyszłość”.
Hasło „Zdumienie” w środę po południu zamieni się w „Wiarę filozoficzną” bo tak właśnie zatytułowano drugą część trzeciego dnia 59. Tygodnia Filozoficznego. Od godz. 15 przewijać się będą nazwiska i poglądy kluczowych dla źródeł filozofii europejskiej myślicieli. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, KUL-u i Baylor University nawiążą do Sokratesa, Tomasza z Akwinu, Jana Dunsa Szkota, Johna Locke`a, Sørena Kierkegaarda i Karla Jaspersa.
Bogactwo filozoficznej tematyki, ważnej dla filozofii europejskiej, przedstawią bardzo młodzi filozofowie w czwartek 6 kwietnia podczas tzw. Konferencji studenckiej. Dotyczące jej szczegóły wraz z dokładnymi informacjami o wszystkich pozostałych wykładach, debatach, i innych wydarzeniach towarzyszących 59. Tygodniowi Filozoficznemu KUL nasi czytelnicy odnajdą na stronie internetowej www.kul.pl/tydzien.filozoficzny.
Odnotujmy jeszcze, że ostatni dzień Tygodnia Filozoficznego czyli piątek 7 kwietnia, upłynie pod znakiem wydarzeń towarzyszących, w ramach których odbędzie się spotkanie nauczycieli filozofii i etyki – zajmą się ważnym dla edukacji młodych Polaków tematem: „Filozofia i etyka w zreformowanej szkole”.
Inne wydarzenia towarzyszące – rozsiane w ciągu całego Tygodnia Filozoficznego (szczegóły: www.kul.pl/tydzien.filozoficzny) – to m.in. spektakl studentów retoryki stosowanej na podstawie utworu Elizy Orzeszkowej „Dobra pani” oraz debata wokół tomu z serii „Dydaktyka filozofii” pt. „Metafizyka” z udziałem ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka (KUL) i prof. Marka Piwowarczyka (KUL) oraz prof. Sebastiana Kołodziejczyka (UJ) i dr Macieja Sendłaka (UW).
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym będzie lubelski finał V Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego.
Monika Skarżyńska