Szwedzi podziękowali…

Fiaskiem zakończyły się rozmowy prowadzone przez świdnicki ratusz z koncernem Skanska. Magistrat zapowiada, że wkrótce rozpocznie poszukiwania nowego wykonawcy.


W lipcu br. Urząd Miasta Świdnik ogłosił przetarg na budowę nowoczesnego kompleksu basenów przy ul. Fabrycznej. Według planów ma tu powstać kryta pływalnia, baseny zewnętrzne oraz m.in. boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej i zewnętrzna siłownia. By przyspieszyć termin otwarcia obiektu, przetarg miał formułę „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że zadaniem wybranego wykonawcy było przygotowanie całej dokumentacji i realizacja inwestycji. Ostatecznie do wielomilionowego przetargu nikt się nie zgłosił. Władze miasta podjęły wówczas decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki i zaprosiło do rozmów potencjalnych wykonawców – firmy: Erbud, Moris Polska, Skanska, Strabag i Warbud, które są potentatami w branży i mają wieloletnie doświadczenie w budowie pływalni. Po wstępnych rozmowach do złożenia oferty zaproszony została szwedzki koncern Skanska. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Niestety ostatnio UM poinformował, że postępowanie dotyczące „Budowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku” zostało unieważnione. W informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej ratusza czytamy, że negocjacje pomiędzy UM a Skanską nie doprowadziły do porozumienia w zakresie wszystkich postanowień przyszłej umowy i ostatecznie firma podjęła decyzję o niekontynuowaniu dalszych rozmów negocjacyjnych.
– Negocjacje ze Skanską zostały zakończone. Firma nie chce podpisać tego kontraktu z powodu strategii korporacyjnej – wyjaśnia Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji.
Miasto zamierza zaprosić do negocjacji kolejną z firm. Którą? Na razie nie zdradza.
– Poinformujemy o tym, kiedy będziemy znać konkrety. Będzie to na pewno firma, która legitymowała się dużym doświadczeniem w budowie takich obiektów – dodaje wiceburmistrz.
Według wstępnych planów baseny miały być gotowe na wakacje 2019 roku. Biorąc pod uwagę problemy, jakie miasto napotyka w znalezieniu wykonawcy, termin ten wydaje się nierealny. (w)