Szykują podwyżkę cen wody i odprowadzania ścieków

Szykują się podwyżki opłat za wodę i ścieki. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie nie kryje, że pracuje nad możliwością skrócenia obowiązującej taryfy. Wszystko przez inflację i gigantyczne podwyżki cen energii, na której bazuje działalność spółki.

Najpierw podrożały prąd, gaz, opał i paliwa, a teraz czas na wodę i ścieki. MPGK nie kryje, że chce zweryfikować i uaktualnić ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków, aby dostosować je do obecnych kosztów.

– W połowie września spółka nawiązała współpracę z niezależną kancelarią radców prawnych dla przeprowadzenia profesjonalnej i kompleksowej analizy przesłanek do skrócenia okresu obowiązującej taryfy – poinformował w specjalnym oświadczeniu Jakub Oleszczuk, prezes MPGK. – Przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu przysługuje na mocy obowiązujących przepisów uprawnienie do procedowania wniosku o skrócenie okresu obowiązywania zatwierdzonej taryfy, jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia.

Kancelaria analizuje możliwość prawną zmiany warunków oraz sposobu świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych przez MPGK na rzecz mieszkańców miasta Chełm, gminy Chełm oraz gminy Kamień.

Planowane podwyżki to przede wszystkim konsekwencja drastycznego wzrostu cen energii. – Wszczęta w MPGK na przełomie sierpnia i września procedura przetargowa na zakup energii została unieważniona. Jedyna oferta złożona w przetargu przez PGE Obrót SA przekroczyła o 7 mln kwotę szacunkową przeznaczoną na realizację zadania. Warto nadmienić, że MPGK w roku 2021 poniosło koszty zakupu energii elektrycznej na poziomie 2,4 mln zł, w bieżącym roku szacunkowe koszty energetyczne pochłoną aż 4,7 mln zł.

W roku 2023 prognozowane koszty zakupu energii o 100% przekraczają kwoty z bieżącego roku. Należy przy tym podkreślić, że cena energii elektrycznej dla świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych jest jednym z głównych czynników kosztotwórczych w związku z ciągłą pracą infrastruktury i urządzeń wodno-ściekowych – czytamy w oświadczeniu.

Rosnące koszty energii, pomimo wdrażanych w MPGK oszczędności i innowacyjnych rozwiązań m.in. budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych, pozyskiwania biogazu z oczyszczalni do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, wdrożenia polityki oszczędzania energii, nadal stanowią ogromne obciążenie.

– Z uwagi na olbrzymi wzrost inflacji, ale także drastyczny wzrost cen zakupu materiałów eksploatacyjnych, a przede wszystkim energii elektrycznej (sześcio a nawet dziesięciokrotny w porównaniu do roku 2021) w ocenie Zarządu podjęcie działań w kierunku szczegółowej analizy obecnie obowiązujących taryf jest konieczne dla ochrony Spółki przed znacznym pogorszeniem kondycji finansowej – wyjaśnia prezes.

Jeżeli analiza uzasadni skrócenie okresu obowiązującej taryfy, to MPGK wystąpi z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie o zatwierdzenie nowej. Nowe stawki ma przygotować niezależna kancelaria, po analizie kosztów. Kierownictwo spółki spodziewa się, że zmiana taryfy może nastąpić na przełomie roku 2022 i 2023 roku. (bf)