Szymon mistrzem języka angielskiego

Już po raz czwarty uczniowie klas pierwszych i drugich przystąpili do rozwiązywania zadań w ramach konkursu z języka angielskiego The English Language Master.
Jednym z celów konkursu jest poszerzanie zasobu leksyki uczniów, szczególnie w zakresie znajomości angielskich idiomów, kolokacji i czasowników frazowych. Uczniowie zmierzyli się również z parafrazami gramatycznymi i rozumieniem tekstu słuchanego. Najlepszy wynik testu uzyskał Szymon Antoniak z klasy II a, drugie miejsce zajęła Agata Białek z I b, a trzecie Adam Franczak z II c. Konkurs zorganizowała Ewa Przybyszewska – nauczyciel języka angielskiego w I LO. (k)