Szynal rezygnuje

Mariola Szynal, zastępująca w obowiązkach zawieszoną dyrektor II LO Martę Klasurę, rezygnuje z dalszego zarządzania szkołą. Na stanowisku zostanie do rozpoczęcia ferii zimowych. Nie wiadomo jeszcze, kogo prezydent Chełma Jakub Banaszek wyznaczy na jej miejsce.

Mariola Szynal przejęła obowiązki dyrektora II LO przed rozpoczęciem obecnego roku szkolnego. Dotychczasowa dyrektor szkoły Marta Klasura w lutym ubiegłego roku została zawieszona w czynnościach, po tym, jak komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie lubelskim ukarała ją naganą z 3-letnim wpisem do akt.

Wszystko przez to, że nie zapewniła nauczania indywidualnego dla chorego ucznia, mimo wydanego przez poradnię orzeczenia o takiej potrzebie. Klasura odwołała się do rzecznika dyscyplinarnego przy ministrze edukacji narodowej, ale do dziś nie zajął się on sprawą. Jeśli rzecznik podtrzyma decyzję komisji wojewódzkiej, Marta Klasura całkowicie utraci stanowisko i nie będzie mogła przystąpić do kolejnego konkursu na dyrektora II LO.

W ubiegłym tygodniu Mariola Szynal poinformowała prezydenta Jakuba Banaszka o swojej rezygnacji z zajmowanej funkcji. Zapowiedziała, że szkołą pokieruje do 8 lutego, a więc do rozpoczęcia ferii zimowych. – Moja decyzja jest podyktowana stanem zdrowia. Mam wyznaczony termin zabiegu, będę zatem jakiś czas na zwolnieniu lekarskim. Rozmawiałam z prezydentem Chełma, przyjął moją rezygnację – mówi Szynal.

Jakub Banaszek nie zdecydował jeszcze, kto z nauczycieli przejmie obowiązki dyrektora II LO i zastąpi Martę Klasurę do czasu ostatecznego wyjaśnienia jej sprawy. W piątek 18 stycznia popołudniu Banaszek spotkał się z radą pedagogiczną II LO, jednak następcy Marioli Szynal nie ujawnił. Na podjęcie decyzji ma niespełna trzy tygodnie. (s)