Tablica upamiętni rocznicę

„Przeszłości: Na Chwałę. Współczesnym: Na Wytrwanie. Potomnym: Na Wzór. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej. Społeczność Lublina” – pamiątkowa tablica o takiej treści ma wkrótce zawisnąć na budynku ratusza. Radni podjęli już uchwałę w tej sprawie.

„Unia Lubelska była najważniejszym wydarzeniem w dziejach Lublina, które na stałe wprowadziło nazwę miasta do historii powszechnej Europy i świata. Sentencja treści tablicy nawiązuje do sentencji umieszczonej na historycznej tablicy, odsłoniętej na frontonie ratusza podczas Obchodu Wileńskiego z 1922 roku” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Tablica ma zostać opatrzona herbem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zostanie zainstalowana na południowej frontonie elewacji ratusza. Przesłanie jest uniwersalne i aktualne do czasów współczesnych.

W Lublinie przez okres zaborów i do 1939 roku kultywowano tradycję unii lubelskiej. Po 1989 roku tradycja ta wróciła przy okazji 430. i 440. rocznicy. Warto przypomnieć, że 450. rocznicę zawarcia unii lubelskiej będziemy obchodzić 1 lipca br. GR