Takiego walnego jeszcze nie było

Na 28 września zwołane zostało Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Chętni spółdzielcy nie zbiorą się jednak jak co roku na Sali obrad, ale będą mogli przyjść tego dnia do biura spółdzielni i oddać głos na specjalnie przygotowanej karcie do głosowania. Taka wersja walnego nie wszystkim się podoba.


– Nie będzie pytań, dyskusji, zgłaszania wniosków, a przecież przez ponad rok nazbierało się wiele spraw, które warto poruszyć. Urządza się nam coś na wzór referendum. Nawet nie wiem czy taką formułę dopuszcza prawo. W innych spółdzielniach, np. w Chełmie, mimo epidemii odbyły się normalne walne – denerwuje się jeden ze spółdzielców.

Tegoroczne walne zgromadzenia we wszystkich spółdzielniach, ze względu na epidemię koronawirusa nie odbyły się w normalnym terminie, czyli do 30 czerwca, ale tzw. ustawa covidowa czas na ich zwołanie został przedłużony do 30 września. W Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku walne odbędzie się 28 wrześnie.

Nie będzie miało one jednak tradycyjnej formy, czyli gremialnego zgromadzenia wszystkich zainteresowanych, udziałem w nich członków, ale uchwały będą podejmowane na piśmie, tzn. wszyscy chętni członkowie w dniu walnego będą mogli udać się z dowodem osobistym do biura spółdzielni, gdzie dostaną kartę do głosowania z wymienionymi uchwałami, a pod każdą z nich będą do zaznaczenia kratki „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”. Będzie można głosować osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Głosowane będą tylko cztery uchwały, których podjęcia bezwzględnie wymaga prawo: zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni za 2019 rok, zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni w 2019 roku, podziału nadwyżki bilansowej za miniony rok oraz określenia maksymalnej sumy zobowiązań. Taka formuła walnego nie wszystkim spółdzielcom się podoba.

– Walne bez dyskusji, pytań, składania wniosków to nie walne tylko jakieś referendum. Nawet nie wiem, czy jest to zgodne z przepisami. W innych miastach, np. w największej spółdzielni mieszkaniowej w Chełmie, mimo obowiązującego przecież wciąż w całym kraju stanu epidemii, odbyło się normalne walne – poskarżył się nam jeden z członków SM w Świdniku.

Zarząd SM w Świdniku zapewnia, że głosowanie uchwał na piśmie jest jak najbardziej zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami, a nawet taka forma jest wskazana w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 marca br. o ogłoszeniu stanu epidemii.

– Wszystkie dokumenty, w tym roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z badania, z którymi członkowie chcieliby się zapoznać przed głosowaniem są udostępnione członkom do wglądu w siedzibie i w administracjach spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce: „Dla Członków Spółdzielni” – wyjaśnia Katarzyna Denis, prezes spółdzielni

Rejestracją uprawnionych do głosowania, wydawaniem kart, odbieraniem pełnomocnictw oraz policzeniem głosów zajmie się powołana przez zarząd spółdzielni Komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał na piśmie. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here