Targi Edukacji i Pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie oraz Urząd Miasta Chełm zapraszają do udziału w Targach Edukacji i Pracy. Impreza odbędzie się 7 kwietnia, w godzinach 10.00 – 12.00 w siedzibie Chełmskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Partyzantów 40.
Targi kierowane są zarówno do młodzieży szkół ponadginazjalnych, która stoi przed trudnym wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, jak również do osób poszukujących pracy. Będzie to okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół policealnych i uczelni, zapoznania się z ich szczegółową ofertą, zadania pytań. Targi Edukacji i Pracy to także możliwość skorzystania z ofert pracy skierowanych do młodych ludzi oraz szansa do nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Oferty pracy krajowej i zagranicznej, stałej i krótkoterminowej będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób odwiedzających Targi.
Osoby chcące zmienić zawód, bądź też zdobyć nowe kwalifikacje będą mogły odwiedzić stoiska firm szkoleniowych.
Podczas Targów odbędzie się również spotkanie z komendantem Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, podczas którego dyrektorzy szkół, instytucji i wszyscy zainteresowani poznają możliwości współpracy w zakresie kształcenia młodzieży, zatrudniania pracowników młodocianych i działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji szeroko pojętego rynku pracy. (-)