Tatary będą doświetlone

Firma Elpie z Lublina zamontuje nowe latarnie w dzielnicy. Ogłoszony przez Zarząd Dróg i Mostów przetarg udało się rozstrzygnąć już za pierwszym podejściem.


Do przetargu na „rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego i ciągów pieszych” stanęły dwie firmy. Spółka Elpie, mająca siedzibę przy ulicy Inżynierskiej w Lublinie, zaproponowała kwotę prawie 342 tysiące złotych (brutto), a GEO-TERM Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna Tadeusz Kowalczyk z Lubartowa – prawie 406 tysięcy złotych.

Miejscy urzędnicy, którzy na wykonanie inwestycji zarezerwowali 520 tysięcy złotych, wybrali spółkę Elpie. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez ZDiM.

Nowe latarnie mają się pojawić m.in. na ulicy Maszynowej. – W planach jest montaż 39 latarni – mówi Józef Nowomiński, przewodniczący rady dzielnicy Tatary. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 30 października tego roku.

Inwestycja jest częścią większego zadania polegającego na doświetleniu dzielnicy. Chodzi głównie o przestrzenie znajdujące się między blokami. Latarnie sukcesywnie pojawiają się na Tatarach od kilku lat. – Tatary nie były wystarczająco dobrze oświetlone. Kilka lat temu jeden z lokatorów został brutalnie napadnięty na ulicy Odlewniczej. Wtedy zaczęliśmy zabiegać w ratuszu, aby coś się w tej sprawie zmieniło – tłumaczył nam w ubiegłym roku J. Nowomiński.

Grzegorz Rekiel