Terroryści w szkole

Co zrobić, gdy do szkoły wejdzie napastnik? Jak prawidłowo przeprowadzić ewakuację z budynku? Jak się ratować przed atakiem terrorystycznym? Dyrektorzy chełmskich, włodawskich i krasnostawskich szkół już wiedzą.

Specjalnie szkolenie w zakresie zagrożenia terrorystycznego przeprowadzili we wtorek (26 kwietnia) w Zespole Szkół Technicznych policjanci z chełmskiej komendy, wspierani przez mundurowych w Włodawy i Krasnegostawu. W spotkaniu, zorganizowanym w ramach „Ramowej koncepcji realizacji szkoleń w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”, wzięli udział dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu trzech powiatów. Tematem były zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły. Uczestnicy szkolenia obejrzeli film edukacyjny, który powstał w komendzie głównej policji.
Działania są zainicjowane przez ministerstwo spraw wewnętrznych, które przygotowało informatory zawierające wskazówki, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Wzmocnienie wiedzy społeczeństwa o tego rodzaju zagrożeniach i przygotowanie instytucji na wypadek ataku terrorystycznego, to jedne z głównych założeń „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
Zgodnie z instrukcjami, jeśli terrorysta wejdzie do szkoły, ewakuowani powinni zostać tylko ci uczniowie, którzy przebywają blisko wyjścia i nie muszą przechodzić w pobliżu napastnika. Pozostali powinni zabarykadować się w salach, w których się znajdują, i schować pod ławkami. (pc)