Tłoku w szkołach ma nie być

Aż 72 oddziały klas pierwszych planują utworzyć chełmskie licea, technika i szkoły branżowe w roku szkolnym 2019/2020. Najwięcej, bo aż czternaście, ma powstać w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych.

W roku szkolnym 2019/2020 do pierwszych klas liceów, techników i szkół branżowych pójdą ostatni absolwenci likwidowanych gimnazjów i pierwsi absolwenci powstałych po reformie oświaty ośmioletnich szkół podstawowych. W kilku placówkach może być ciasno, choć Beata Wójcik, pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Oświaty, przekonuje, że dyrektorzy szkół poradzą sobie z organizacją zajęć.

– I LO będzie mogło skorzystać ze wszystkich pomieszczeń po likwidowanym gimnazjum nr 2 – wyjaśnia Wójcik. – Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich ma do dyspozycji sale po zamkniętej kilka lat temu Szkole Podstawowej nr 10. W II LO pamiętam czasy, gdy szkoła tworzyła po dziesięć oddziałów rocznie. Obecnie jest ich znacznie mniej. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w bieżącym roku szkolnym odejdzie aż dziesięć klas. Dyrektor placówki Edyta Chudoba zapewniła nas, że nie będzie problemów z pomieszczeniem wszystkich chętnych.

Lekcje w tej szkole od kilku lat kończą się o 16.45. W Zespole Szkół Technicznych dyrektor zdecydowała się na ostrożne planowanie i założyła, że utworzy osiem oddziałów. Gdy chętnych będzie więcej, skorzysta z sal znajdującego się przy szkole Centrum Kształcenia Praktycznego. Warunki lokalowe Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych pozwalają na umieszczenie wszystkich planowanych oddziałów.

W nowym roku szkolnym w klasach pierwszych będą obowiązywać dwie podstawy programowe, dotychczasowa dla absolwentów gimnazjów i nowa dla absolwentów szkół podstawowych. Dla tych pierwszych nauka w liceach potrwa trzy lata, w technikach – cztery, a w szkołach branżowych – dwa, zaś dla drugich – o rok dłużej.

Nabór do klas pierwszych liceów, techników i szkół branżowych ma rozpocząć się stosunkowo wcześnie, bo już 8 kwietnia. – To pozwoli dyrektorom poszczególnych placówek ocenić, jakie jest zainteresowanie szkołą ze strony absolwentów i pomoże im w dokładniejszym przygotowaniu organizacji nowego roku szkolnego. Ta musi być gotowa do 30 kwietnia – mówi p.o. dyrektora Beata Wójcik.

Najwięcej oddziałów, aż 14, zaplanował Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych. Siedem dla absolwentów gimnazjów i tyle samo dla uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych. Dwanaście klas pierwszych (6+6) chce utworzyć I LO, a jedenaście – II LO (6+5). Po osiem klas (4+4) zaplanowały IV Liceum Ogólnokształcące (w tym po dwie integracyjne) oraz Zespół Szkół Technicznych. Siedem oddziałów (4+3) zamierza utworzyć Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, a po sześć (3+3) Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych.

Ustalono też progi punktowe. Obowiązuje te same, co przed rokiem. Kandydaci do I LO i II LO muszą zgromadzić co najmniej 110 pkt., do III LO – 95 pkt., IV LO – 90 pkt., techników – 65 pkt., a szkół branżowych – 30 pkt. Maksymalna ilość punktów to 200. (s)