Tłumy na targach pracy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie był gospodarzem powiatowych targów pracy. W imprezie wzięło udział ok. 200 osób.

Targi Pracy i Edukacji zorganizowane zostały przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Krasnymstawie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez burmistrza Krasnegostawu Hannę Mazurkiewicz oraz starostę krasnostawskiego Janusza Szpaka. Partnerem imprezy był ZSP nr 1 w Krasnymstawie, a patronem medialnym Nowy Tydzień. Inicjatywa skierowana była szczególne do mieszkańców powiatu krasnostawskiego, młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i osób bezrobotnych. Uroczystego otwarcia targów dokonali: dyrektor ZSP nr 1 Wojciech Maślona, dyrektor CEiPM OHP w Chełmie Eliza Mazurek oraz dyrektor PUP w Krasnymstawie Janusz Rzepka. Głos zabrali również: burmistrz Mazurkiewicz oraz starosta Szpak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: radny powiatu Grzegorz Lipa, sekretarz gminy Gorzków Kazimierz Policha, rzecznik prasowy powiatu Sławomir Kamiński oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Krasnegostawu.

Swoją ofertę na targach zaprezentowało 36 wystawców: przedstawiciele uczelni wyższych i szkół policealnych z województwa lubelskiego, agencje pracy tymczasowej, lokalni pracodawcy, jednostki OHP: Młodzieżowe Centrum Kariery, Młodzieżowe Biuro Pracy, Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie oraz przedstawiciele służb mundurowych. Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem, wzięło w nich udział ok. 200 osób. – Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzili, że targi pracy są potrzebne. Widać to po towarzyszącym im zainteresowaniu, zarówno ze strony poszukujących pracy, jak i pracodawców – mówi Janusz Szpak. Obecnie w powiecie krasnostawskim bez pracy jest około 4900 osób. Liczba bezrobotnych w ostatnim czasie nieco spadła z powodu rozpoczęcia prac sezonowych. – Jest to również efekt przekazania nam funduszy na aktywizację bezrobotnych, co zaowocowało stażami, pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi – dodaje starosta. (kg)