To dopiero byłby skrót

Asfaltowa na całej długości droga powiatowa Wygnanowice – Majdan Kozic Górnych (zaznaczona na niebiesko) bardzo ułatwiłaby życie mieszkańcom. Dziś spory jej odcinek należy do gminy i jest gruntowy

Powiatowi radni z gmin Piaski i Rybczewice po raz kolejny interweniują w sprawie budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 837 na wysokości Wygnanowic (gm. Rybczewice) z drogą wojewódzką nr 836 na wysokości Kozic Górnych (gm. Piaski). Mocno ułatwiłaby ona życie mieszkańców południowej części powiatu.


Choć Wygnanowice od Majdanu Kozic Górnych leżą praktycznie na jednej szerokości geograficznej i w linii prostej dzieli je zaledwie kilka kilometrów, to dojechanie z jednej miejscowości do drugiej zajmuje blisko 20 minut i jest mocno utrudnione. Najpierw trzeba jechać odcinkiem asfaltowej drogi powiatowej z Wygnanowic do Felina, później utwardzoną tłuczniem, należącą do gminy Piaski, drogą między Felinem a Borkowszczyzną, by znowu wjechać na asfaltową powiatówkę z Borkowszczyzny do Majdanu Kozic Górnych.

Ale nawet na asfaltowych kawałkach nawierzchnia drogi jest bardzo zdegradowana i co przezorniejsi i dbający o zawieszenie swoich samochodów kierowcy wolą nadrobić niemal 10 kilometrów, jadąc z Wygnanowic drogą wojewódzką 837 na północ do Piask, by tam zawrócić na południowy-zachód i drogą wojewódzką 836 dotrzeć do Kozic Górnych.

Powiatowi radni z gmin Piaski i Rybczewice nalegają więc, by starostwo podjęło się wybudowania na całym odcinku z Wygnanowic przez Felin, Choiny, Borkowszczyznę, do Kozic asfaltowej powiatowej drogi. Ten temat na sesjach podejmowali już radni Marcin Najda (PSL) i Zbigniew Twaróg (PiS). Podczas ostatnich obrad, w lutym br., wrócił do niego radny Grzegorz Osajkowski (PSL).

– Czy zarząd powiatu ma plan i chęć zrealizowania tej inwestycji, która w wielkim stopniu ułatwiłaby codzienną drogę wielu mieszkańcom zarówno gminy Rybczewice, jak i Piaski? Czy przeprowadzono konsultacje z gminą Piaski w sprawie zmian własnościowych, tak by mógł powstać ciąg drogi powiatowej łączący dwie drogi wojewódzkie, co dawałoby olbrzymią szansę na uzyskanie dla takiej inwestycji dofinansowania zewnętrznego. Jeśli tak, to kiedy i co ustalono? – pytał Grzegorz Osajkowski. – Ta inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców – podkreślał.

Bartłomiej Pejo, wicestarosta powiatu świdnickiego, odpowiedzialny za sprawy infrastruktury drogowej – zapewnia, że zarząd powiatu również widzi potrzebę tej inwestycji i nad nią pracuje.

– Jak wiadomo, warunkiem jej powstania jest wcześniejsze uregulowanie stanu własności gruntów przez obecnych zarządców danych odcinków drogi, tj. Gminę Piaski oraz Starostwo Powiatowe. W tej sprawie w styczniu przeprowadziliśmy pierwszą rozmowę z burmistrzem Piask, Michałem Cholewą. Będzie ona również tematem tegorocznej, wyjazdowej Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Powiatu w Świdniku – mówi Bartłomiej Pejo.

Konkretnych ustaleń, ani terminów na razie jednak nie ma, a czekają na nie mieszkańcy i reprezentujący ich radni ponaglający działania powiatu. JN