To już czwarty skarbnik…

Gmina Wojsławice ma nowego skarbnika. Została nim Elżbieta Iwasiuk. Dotychczasowa skarbnik Barbara Bedlińska złożyła rezygnację.

Wojsławice nie mają szczęścia do skarbnika. Od kiedy wójtem jest Henryk Gołębiowski, w urzędzie pracuje już czwarty skarbnik. W ostatnim czasie rezygnację z tej funkcji złożyła Barbara Bedlińska, która w urzędzie gminy przepracowała zaledwie cztery miesiące. – Dotychczasowa skarbnik odeszła z pracy z powodów osobistych – mówi wójt.

Nowym skarbnikiem gminy została Elżbieta Iwasiuk, zatrudniona w urzędzie w Wojsławicach od ponad roku. – Pani Iwasiuk pracowała dotąd jako księgowa, obsługując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej – wyjaśnia wójt Gołębiowski.

Wojsławice nie są pierwszą gminą, gdzie występuje duża rotacja na stanowisku skarbnika. W ubiegłej kadencji problemy ze znalezieniem fachowca w dziedzinie finansów miał też wójt gminy Sawin, Dariusz Ćwir. Praca na stanowisku skarbnika gminy wymaga nie tylko znajomości ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, zawodowego doświadczenia, czy umiejętności analitycznego myślenia. Skarbnik jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu i czuwanie nad równowagą budżetową oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej. (s)