To nie będzie tłusty rok

Długo oczekiwana budowa ulicy Dworcowej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Lotników Polskich oraz ulic Niepodległości i Wojska Polskiego, czy budowa przejścia dla pieszych na drodze Lublin-Kalinówka ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną – to tylko niektóre z zadań zaplanowanych przez powiat świdnicki na przyszły rok. Łącznie na inwestycje drogowe starostwo planuje przeznaczyć ponad 12 mln zł.

Zgodnie z założeniami projektu przyszłorocznego budżetu dochody Powiatu Świdnickiego zamkną się kwotą 98,4 mln zł (z czego 88,3 mln zł to dochody bieżące, a ok. 10 mln zł majątkowe), natomiast wydatki to 107,8 mln zł (bieżące – 87,9 mln zł, majątkowe – 19,8 mln zł). Planowany na rok 2023 deficyt budżetu powiatu wyniesie ok. 9,3 mln zł i zostanie pokryty w większości (ok. 8,3 mln zł) z niewykorzystanych oraz wolnych środków pieniężnych, resztę sfinansuje pożyczka.

– W naszej ocenie, przygotowany dokument zakłada zbilansowany rozwój wszystkich aspektów ważnych dla mieszkańców naszego powiatu. W układzie budżetu powiatu na 2023 rok szczególny nacisk położono na poziom planowanych wydatków majątkowych z uwzględnieniem rosnących kosztów obsługi zadłużenia powiatu oraz wpływu wzrostu cen i usług na poziom wydatków bieżących. W następnych latach istotne obciążenie będą stanowiły koszty związane z obsługą zadłużenia powiatu, zaciągniętego w celu sfinansowania podjętych zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych z udziałem środków zewnętrznych – mówi starosta świdnicki Łukasz Reszka.

Na 12,3 mln zł zaplanowano wydatki związane z administracją publiczną (w tym 420 tys. zł związane z radą powiatu; ok. 27 mln zł pochłonie oświata i wychowanie, 20 mln zł pomoc społeczna.

Wśród wydatków majątkowych, dużą część, bo ponad 12 mln zł będą stanowić te, związane z budową dróg. Na przyszły rok zaplanowano m.in.: 3,6 mln zł na budowę ul. Dworcowej w Świdniku oraz przebudowę dróg 2104L Minkowice-Krępiec 2105L Krępiec-Minkowice. Nieco większą kwotę może pochłonąć przebudowa dróg powiatowych nr 2111L Kawęczyn-Kozice-Policzyzna i nr 2105L Krępiec-Minkowice. Ekipy budowlane pojawią się także przy drodze Pełczyn-Trawniki-Kol.-Dobryniów, Częstoborowice-Orchowiec czy Siedliska-Marysin-Izdebno.

– Ważne jest także bezpieczeństwo pieszych, dlatego myślimy o budowie przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 2108L Lublin-Kalinówka, wraz z budową odosobnionej, wzbudzanej sygnalizacji świetlnej. Pojawią się także nowe ciągi piesze: przy drodze Mełgiew-Piaski (w Podzamczu), Biskupice-Trawniki (w Trawnikach) oraz drodze Lublin-Mełgiew-Zakrzów (w Krzesimowie). Cieszy nas, że włodarze poszczególnych gmin, wzorem wprowadzonych przez nas na początku kadencji zasad, zgodzili się partycypować w kosztach inwestycji – dodaje Ł. Reszka.

Największym przyszłorocznym wyzwaniem, jak wskazują włodarze powiatu, będzie rozbudowa budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie na ten cel wynosi nieco ponad 4,2 mln zł. Blisko 1,7 mln zł przeznaczonych zostanie także na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Radni pochylą się nad projektem podczas grudniowej sesji Rady Powiatu.
(w)