Tomograf już w Świdniku

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w marcu, w świdnickim szpitalu zacznie działać długo oczekiwana pracownia tomografii komputerowej. Specjalistyczne urządzenie jest już w placówce. Trwają ostatnie formalności związane z jego uruchomieniem.


Remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenie pracowni kosztował SP ZOZ w Świdniku 2,4 mln złotych, 800 tysięcy pochodziło z budżetu powiatu świdnickiego, 1,2 mln to środki europejskie, a resztę stanowił wkład własny szpitala.

Pracownia zlokalizowana jest tuż obok głównego wejścia do budynku.

– Tomograf, w znacznym stopniu poprawi jakość świadczonych przez szpital usług – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Do tej pory pacjenci musieli jeździć na tego typu badania do Lublina. Teraz sprzęt jest na miejscu i będzie służył nie tylko pacjentom lecznicy, ale także osobom ze skierowaniami na badanie.

(opr. w)