Trochę inny pierwszy dzwonek

Powrót „zerówek”, małe pierwsze klasy, zbliżająca się likwidacja gimnazjów i brak perspektywy sprawdzianu dla szóstoklasistów. To wszystko czeka w tym roku nauczycieli i uczniów. Ci ostatni, chociaż w minionym tygodniu wrócili do szkół, to jeszcze żyją wakacjami.
Tradycyjnie 1 września uczniowie w całym karu ruszyli do szkół. Pierwszy dzwonek oczywiście zabrzmiał również w Świdniku. W placówkach oświatowych zaroiło się od uczniów.
„Pierwszaki” i przedszkolaki
W tym roku tłoku na pewno nie będzie w najmłodszych oddziałach szkół podstawowych. W Świdniku naukę w ośmiu klasach pierwszych w czterech szkołach rozpocznie 175 dzieci. Z kolei do przyszkolnych „zerówek” trafi blisko 100 sześciolatków.
– Zawsze z radością czekamy na te najmłodsze roczniki – mówił Piotr Bogusz, dyrektor SP nr 7, podczas inauguracji roku w swojej placówce. – W tym roku, po bardzo długiej przerwie zorganizowaliśmy oddziały „zerowe”. Mam nadzieję, że i w kolejnym roku będziemy mogli takie działania kontynuować, bo taka jest w tej chwili potrzeba.
Z kolei do klas pierwszych w gimnazjach trafiło 395 osób. Uczniowie zostali podzieleni na 14 klas. Natomiast w 3 oddziałach II LO naukę rozpocznie 71 uczniów. Tłoczno jest za to w przedszkolach.
– W grupach 10-godzinnych, łącznie spodziewamy się 1070 dzieci, natomiast w grupach do 5 godzin, 114 – mówi Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM Świdnik.
Przedstawiciele władz Świdnika uczestniczyli w rozpoczęciu roku w większości miejskich placówek. – W szkolnictwie rozpoczyna się nowa reforma – mówił Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Nie obawiamy się jej jednak, bo jako gmina przeżyliśmy już niejedną zmianę w oświacie. Jak czas pokazał, nie wpłynęły one na warunki panujące w szkołach czy na obniżenie poziomu procesu edukacyjno – wychowawczego.
Burmistrz uspokajał również rodziców najmłodszych dzieci. – Możecie być państwo spokojni, bo szkoły w Świdniku należą do najlepszych w kraju. Państwa pociechy znajdą w nich wspaniałą opiekę – podkreślał Waldemar Jakson.

Powiatowy start

W tym roku po raz pierwszy odbył się powiatowy początek roku. – Właśnie zapoczątkowaliśmy nową tradycje, którą co roku będziemy kontynuować w innej naszej szkole – mówił Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki. – Jesteśmy organem prowadzącym 34 szkoły. Wśród nich samodzielnie występuje I LO w Świdniku, pozostałe tworzą 6 zespołów. Dwa z nich to Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze. Do naszych placówek będzie od września uczęszczało 1435 uczniów, a ok. 600 osób będzie się kształciło w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego.
Pierwsza powiatowa inauguracja odbyła się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. – Mam nadzieję, że ten rok będzie dobry dla PCEZ ale również dla innych placówek oświatowych w powiecie, mimo że borykamy się z różnego rodzaju problemami – mówił Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki.
Głównym zmartwieniem szkół jest niż demograficzny, choć w szkołach powiatowych w tym roku nie dał o sobie tak mocno znać. – Cieszę się, że akcja promująca nasze placówki dała dobre efekty i dziś w zasadzie nie musimy prowadzić redukcji etatów. Wyszliśmy obronną ręką i mam nadzieję, że kolejne lata dla świdnickiej oświaty będą równie dobre – dodawał Dariusz Kołodziejczyk.
W powiatowym początku roku w PCEZ uczestniczyli również przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.
Nauczyciele awansowali
Od nowego roku szkolnego ponad 30 nauczycieli szkół miejskich podwyższyło swój stopień zawodowy.
– Doceniam zaangażowanie, jakie wkładają w swoją pracę nauczyciele miejskich placówek oświatowych – mówi burmistrz Waldemar Jakson. – Ich zawód jest swoistą misją, to na nich spoczywa trud kształcenia młodego pokolenia. Tym bardziej cieszę się, że chęć nieustannego rozwijania swoich umiejętności owocuje także awansem zawodowym.
Awans zawodowy wiąże się ze zmianą dotychczasowego zakresu obowiązków, ale również z podwyżką. Nauczyciele musieli wcześniej zdać egzamin przed specjalnie powołaną komisją. (kal)

Awanse zawodowe uzyskali:

Na stopień nauczyciela kontraktowego:
Katarzyna Kowalska (Przedszkole nr 2), Magdalena Wnuczek (Przedszkole nr 4), Aneta Iwanicka, Beata Mojsym, Sylwia Chodorowska, Weronika Bielak (Szkoła Podstawowa nr 3), Tomasz Koma, Ewelina Wójtowicz (Szkoła Podstawowa nr 7),
Kamila Król, Agnieszka Kowalska (ZSO nr 1), Ireneusz Stawecki, Arkadiusz Pszeniczka (Gimnazjum nr 1), Marta Kubiak, Agnieszka Dacka, Olga Darwicz (ZS nr 2)
Na stopień nauczyciela mianowanego:
Katarzyna Jonasz (Przedszkole nr 5), Lilia Wawszczak, Monika Burcon-Kwiecińska (Szkoła Podstawowa nr 3), Ewa Bzowska,
Agnieszka Gąsak, Agnieszka Lubowiecka, Łukasz Czemerys (ZSO nr 1), Katarzyna Królik (ZS nr 2)
Na stopień nauczyciela dyplomowanego:
Agnieszka Sapko, Dorota Rydz (Przedszkole nr 3), Dorota Włodarczyk-Adach (Przedszkole nr 7), Konrad Dolecki, Sławomir Iwanicki (Szkoła Podstawowa nr 3), Piotr Jusiński (ZSO nr 1), Marzena Herda, Grzegorz Bęczkowski (ZS nr 2)