„Trójka” z nowym dyrektorem

Znane są wyniki postepowań konkursowych na dyrektorów SP nr 5 i SP nr 3 w Świdniku. W przypadku pierwszej z placówek nic się nie zmienia. Funkcję dyrektora nadal będzie sprawował Tomasz Szydło. Nowego szefa będzie mieć za to „Trójka”. Marka Kwiecińskiego zastąpi Leszek Kalicki, dotychczasowy wicedyrektor w SP nr 5.

Z końcem sierpnia br. Tomaszowi Szydle, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku i Markowi Kwiecińskiemu, który od 15 lat nieprzerwanie zarządzał Szkołą Podstawową nr 3 w Świdniku upływa kadencja. W związku z tym jeszcze w maju Urząd Miasta Świdnik ogłosił konkursy na dyrektorów obu placówek.

Do konkursu na dyrektora „Piątki” wpłynęła tylko jedna aplikacja. Złożył ją T. Szydło. W konkursie dotyczącym „Trójki” kandydatów było dwóch. Oprócz M. Kwiecińskiego do postępowania przystąpił Leszek Kalicki, wicedyrektor w SP nr 5 i od 1 września to właśnie on pokieruje placówką. Jak tłumaczą przedstawiciele Ratusza, zaproponowana przez L. Kalickiego koncepcja rozwoju szkoły zyskała większe poparcie komisji konkursowej.

W powiecie bez konkursów

Zmian na stanowiskach dyrektorów nie będzie za to w placówkach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Świdniku.

Rok temu Starostwo Powiatowe w Świdniku informowało, że z 1 września 2020 r. ZS nr 1 w Świdniku oraz Zespół Szkół w Trawnikach będą mieć nowych dyrektorów. Kadencje ówczesnych dobiegały końca, ale powiat nie ogłaszał konkursów na wyłonienie nowych, a skorzystał z możliwości jakie dawało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, które pozwalało organowi prowadzącemu powierzyć obowiązki dyrektora, któremu upływa kadencja, wicedyrektorowi lub osobie z grona pedagogicznego. Tak więc w ZS w Trawnikach Katarzynę Balcerek zastąpiła Elżbieta Kulisz, a w ZS nr 1 w Świdniku obowiązki Krzysztofa Gałana przejęła Renata Maziarz.

W tym roku konkursu na dyrektora w żadnej z tych szkół również nie będzie. Od września Zespół Szkół w Trawnikach zostanie włączony do Zespołu Szkół w Piaskach, a dotychczasowa dyrektor placówki, E. Kulisz, będzie wicedyrektorem. W przypadku „Norwida” Starostwo Powiatowe zamierza znów powierzyć obowiązki dyrektora R. Maziarz.

– Korzystając z obowiązujących przepisów chcielibyśmy, aby pani Renata Maziarz kierowała szkołą przez kolejny rok szkolny – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Pani dyrektor wywiązuje się z powierzonych obowiązków; nie mam do jej pracy żadnych zastrzeżeń. Odnalazła się bardzo dobrze w niełatwych przecież okolicznościach pandemii, zapewniając dobre warunki pracy nauczycielom i nauki uczniom; sprawdziła się również w kwestii dokończenia realizowanych projektów.

Ma również wizję rozwoju szkoły, zakładającą m.in. wykorzystanie przylegających do szkoły terenów zielonych na rozbudowę placówki i ulokowanie tu pracowni zawodowych. W nowej perspektywie programowania bardzo dużo środków będzie przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe. Mamy doskonały potencjał w postaci kadry, świetny sprzęt, ale brakuje pomieszczeń, które pozwoliłyby na jego pełne wykorzystanie. Mamy nadzieję, że to się zmieni i dzięki zewnętrznym środkom uda się uczynić tę placówkę jeszcze bardziej atrakcyjną. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here