W trosce o pacjenta

Przypadające w tym roku 45-lecie Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublnie uczczono szczególnie – przyznaniem prestiżowego certyfikatu „W trosce o pacjenta”.
„W trosce o pacjenta” to program dedykowany pacjentom hematologicznym i onkologicznym, w tym również chorym na przewlekłą białaczkę szpikową, którego ideą jest wsparcie chorych we właściwym monitorowaniu leczenia, zrozumieniu prawidłowego przyjmowania terapii oraz stosowaniu się do zaleceń lekarzy. Inicjatywa ma wzmocnić świadomość pacjentów na temat wagi celów terapeutycznych przewlekłej białaczki szpikowej oraz ich wpływu na zwiększenie skuteczności leczenia. Program realizowany jest od 2014 roku we współpracy ze środowiskiem pielęgniarek hematologicznych i onkologicznych na terenie ośrodków hematologicznych w całym kraju i adresowany do chorych leczonych drugą linią terapeutyczną.

W ramach Programu na terenie każdego z ośrodków pielęgniarki mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach edukacyjnych, podczas których wspólnie pracują i pogłębiają wiedzę na temat przewlekłej białaczki szpikowej oraz znaczenia monitorowania tej choroby. Zdobyte informacje i doświadczenia przekazują następnie pacjentom podczas indywidualnych czy grupowych spotkań, w trakcie których oswajają chorych z nowotworem, informują o celach terapeutycznych choroby, zasadach prawidłowego przyjmowania leków, a także o konieczności regularnych wizyt u lekarza oraz przeprowadzania badań kontrolnych, które są niezwykle istotne w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej.

– Celem całej akcji certyfikacyjnej jest udzielanie i promowanie wsparcia emocjonalnego dla pacjentów, by lepiej radzili sobie z chorobą, przy pełnej pomocy udzielanej przez pielęgniarkę – tłumaczy Małgorzata Marczuk, konsultant wojewódzki do spraw pielęgniarstwa onkologicznego. Jak podkreślił prof. dr hab. Marek Hus, szef Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, placówka ta jest jedną z nielicznych w Polsce uhonorowaną tego typu wyróżnieniem.TAK