Trudna nauka samorządności

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin XIV kadencji

Nowa Młodzieżowa Rada Miasta Lublina rozpoczęła kadencję 21 października, ale po raz pierwszy w historii Lublina młodzi radni nie zdołali wybrać na inauguracyjnym posiedzeniu przewodniczącego i w poniedziałek, 28 października, musieli zebrać się ponownie…


– W związku z faktem, że żaden z kandydatów na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w głosowaniu przeprowadzonym na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r. nie uzyskał wymaganej większości głosów, przewodniczący „dorosłej” Rady Miasta, Jarosław Pakuła, który przewodniczy obradom do momentu wyboru przewodniczącego młodzieżowej rady, zarządził przerwę – informuje Agata Kulińska, pełnomocnik prezydenta Lublina ds. dzieci i młodzieży.

Sesja została wznowiona 28 października 2019 r. Tym razem udało się wyłonić całe prezydium rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta wybrano Mateusza Ostrowskiego, ucznia Zespołu Szkół nr 5, który zdobył 29 z 45 głosów. Podczas posiedzenia wybrano także członków prezydium XIV kadencji MRM. Wiceprzewodniczącymi zostali Karol Zając oraz Jakub Zdunek. Funkcje skarbnika pełni Aleksandra Borzęcka, sekretarza: Kamil Konieczny. Stanowisko rzecznika MMR powierzono Szymonowi Krawczykowi.

Mniej radnych

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbyły się 30 września we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w Lublinie. Do nowej rady zostało wybranych 49 uczniów, z których większość będzie pełnić mandat po raz pierwszy. W siedmiu szkołach nie obsadzono żadnego mandatu. Swojego przedstawiciela w Młodzieżowej Radzie Miasta nie mają: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Czapskiego, Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kazimierza Gostyńskiego, Liceum Ogólnokształcące Akademia Umiejętności, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Technikum TEB Edukacja, Technikum „LIDER” w Lublinie,

Liceum Ogólnokształcące „LIDER” i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta.

Od XIV kadencji w funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin zaszła istotna zmiana – zmniejszyła się liczba wybieranych radnych z dotychczasowych 76. Stało się tak z powodu reformy oświaty i związanej z nią likwidacją gimnazjów. Ich kadencja potrwa rok.

Młodzi garną się do samorządu

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych chętnie kandyduje do MRM. W niektórych szkołach kandydaci na radnych mieli do pokonania po pięciu kontrkandydatów.

– Chciałbym zobaczyć, jak funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta i zrobić coś dla uczniów swojej szkoły. Zamierzam z nimi rozmawiać, słuchać ich potrzeb – tłumaczy Mateusz Piasecki z klasy drugiej Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

– Nie przychodzicie tu w swoim imieniu, jesteście odpowiedzialni za tych, którzy was wybrali, za instytucje, które reprezentujecie – społeczności konkretnych szkół – podkreślał, zwracając się do młodych radnych, Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina. – Zachęcam was, byście słuchali swoich kolegów. Używajcie do tego wszystkich dostępnych narzędzi, bo dziś bierzecie się za poważną rzecz – przynosicie do ratusza oczekiwania waszych kolegów a nie tylko własne – dodawał. Podczas złożonego 21 października ślubowania formułę „Tak mi dopomóż Bóg” dodało tylko 14 z obecnych na sali ponad 40 młodych radnych.

Emilia Kalwińska

Skład Młodzieżowej Rady Miasta XIV kadencji:

Karol Zając, Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, Bartłomiej Słotwiński, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Jakub Karpiński, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, Wiktoria Krysa, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, Jakub Zdunek, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej, Bartosz Marzec, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Dominika Różycka, VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Jakub Major, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej, Martyna Kowalska, IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Antoni Woźniacki, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki, Adam Dados, XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Jakub Zawiślak, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, Szymon Krawczyk, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, Filip Jastrzębski, XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego, Maciej Szarecki, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego, Franciszek Karłowicz, Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, Mikołaj Demczuk, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, Szymon Drozd, Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Guzmana, Jerzy Wiśniewski, Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena, Mikołaj Twaróg, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Andrzej Szaluś, Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Kinga Lasota, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I, Katarzyna Staszek, Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Stowarzyszenia „Szansa”, Niepubliczne Technikum Leśne, Jakub Kuna, Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. J. Kilińskiego, Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia, Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego, Jacek Grzeszczyk, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Julia Borzęcka, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, Julia Maciąg, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Mateusz Piasecki, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jakub Skrzypek, Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego, Maciej Mocko, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, Aleksandra Grzesińska, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta, Mateusz Ślepaczuk, Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego, Jakub Dwórnik, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Amelia Kozłowska, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Anna Wójcik, Zespół Szkół Plastycznych, Michał Rzepkowski, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Lipińskiego.
W pięciu szkołach, ze względu na ich liczebność młodzi mogli wybrać po dwóch radnych: Kamila Kanclerz i Mikołaj Bryndza, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego, Karolina Olszka i Martyna Stańko, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga, Aleksandra Borzęcka i Patrycja Szczółko, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, Kamil Konieczny i Szymon Nowomiński, Zespół Szkół Elektronicznych, Piotr Czarnecki i Mateusz Szaran, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, Mateusz Ostrowski i Zuzanna Oroń, Zespół Szkół nr 5.