Trylinkę pokryje asfaltowy beton

Wyremontowane zostaną ulice Handlowa i Miętowa (boczne ul. Głuskiej). Roboty mają się zakończyć najpóźniej 1 czerwca tego roku. Przetarg w tej sprawie rozstrzygnął Zarząd Dróg i Mostów. Inwestycja będzie kosztować około 290 tysięcy złotych.


– Remont ul. Miętowej i ul. Handlowej obejmuje wymianę istniejących krawężników na nowe (około 780 m) oraz wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 1420 m2, na odcinku 235 m – wylicza Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza.

Na remont ulic Handlowej i Miętowej miasto zamierzało wydać maksymalnie 300 tysięcy złotych brutto. Najmniej, bo około 290 tysięcy złotych, zaproponowało Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie i właśnie ta firma zwyciężyła. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Zarząd Dróg i Mostów.

Trzy pozostałe oferty przetargowe były bowiem droższe. Około 310 tysięcy złotych zaproponowało konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów oraz spółka Altor z Mińska Mazowieckiego. 350 tysięcy złotych zaproponował kraśnicki WOD-BUD, a 420 tysięcy zł pruszkowski Strabag. Wszystkie firmy proponowały 5-letni okres gwarancji.

Ulice Handlowa i Miętowa mają zostać wyremontowane do 1 czerwca tego roku. Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. GR