Trzeba posadzić jeszcze setki drzew

Trwają prace przy rewitalizacji Parku Ludowego. Obecnie polegają one głównie na budowie ścieżek i formowaniu nasypów pod alejki. Sadzone są też nowe drzewa.


Wykonano już 150 nasadzeń, ale do końca tego roku planuje się zasadzenie wszystkich 638 drzew. Z kolei w miejscu dawnego amfiteatru powstaje „dydaktyczny ogród wodny”, w którym obecnie wykonywane są zbrojenia pod fundamenty oraz niezbędne instalacje. – Jednocześnie na terenie parku prowadzone są prace ziemne związane z wykonywaniem drenaży, remontem istniejących rowów odwadniających i wymianą przepustów. Kładzione są fundamenty pod łączącą park z bulwarem kładkę pieszo-rowerową przez Bystrzycę – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

W budynku technicznym ogrodu i w toaletach kładzione są izolacje przeciwwilgociowe i termiczne. – Równolegle na terenie całego parku kładzione są instalacje elektryczne pod oświetlenie oraz sieć wodno-kanalizacyjna. Trwa także budowa komory przepompowni – dodaje M. Głazik.

Projekt kompleksowej rewitalizacji Parku Ludowego obejmie m.in. zagospodarowanie zieleni, powstanie ogrodów i ścieżek dydaktycznych, placów zabaw, siłowni i tras spacerowych. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 30 września przyszłego roku.

Całkowity koszt prac to ponad 34 miliony złotych.  GR