Do trzech razy sztuka?

Wójt gminy Wola Uhruska po raz drugi unieważnił przetarg na przebudowę drogi z Siedliszcza do Rudki. Powód jest najbardziej prozaiczny z możliwych – wszystkie zgłoszone oferty były o wiele wyższe, niż gmina może zapłacić.

Wyczekiwany od lat remont drogi gminnej z Siedliszcza do Rudki (gm. Ruda-Huta) ma być realizowany w latach 2018-19 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie, które wraz z wkładem własnym złożyło się na sumę 1,673 mln zł. Za te pieniądze na całej długości drogi ma zostać położony nowy asfalt oraz przepusty i dojazdy do posesji. Niestety, wciąż nie ma chętnego, który za takie pieniądze podjąłby się remontu. Ostatnie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy po raz kolejny nie przyniosło rozstrzygnięcia. Do przetargu wpłynęły dwie oferty – od Strabagu i konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Włodawa i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów. Niestety, obie mocno przekraczały budżet gminy. Pierwsza była wyższa aż o ponad 2 mln zł, druga o niemal 0,7 mln zł. W związku z tym wójt Jan Łukasik postępowanie unieważnił, jako główną przyczynę podając fakt, że obecnie nie ma szans na dołożenie brakującej kwoty z budżetu. Kolejny przetarg ma być ogłoszony wkrótce. (bm)