Trzeciomajowe święto

Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Krasnystaw wspólnie zorganizowały obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

KRASNYSTAW

W uroczystości wzięli udział m.in.: kombatanci, starosta krasnostawski Janusz Szpak, przewodniczący rady powiatu Marek Nowosadzki, burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, przewodniczący rady miasta Edward Kawęcki, wicedyrektor ANR w Lublinie Henryk Młynarczyk, a także radni, przedstawiciele samorządów powiatu, miasta, gmin, poczty sztandarowe ze szkół, dyrektorzy instytucji miejskich i powiatowych oraz młodzież. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele p.w. św. Franciszka Ksawerego z udziałem m.in. ks. dziekana Henryka Kapicy. Po niej wszyscy przenieśli się do refektarza Muzeum Regionalnego, gdzie odbyła się okolicznościowa akademia. Wzięła w niej udział m.in. poseł Teresa Hałas. Starosta Szpak w swoim wystąpieniu skoncentrował się na znaczeniu Konstytucji 3 Maja. O rozwoju wartości demokratycznych i wkładzie polskich myślicieli w nowoczesną cywilizację europejską mówiła z kolei burmistrz Mazurkiewicz. W imieniu marszałka województwa lubelskiego wystąpił Janusz Kawałko, który podziękował za zaproszenie i wygłosił krótki wykład mówiący o przywilejach dla mieszczan, jakie nadawała Konstytucja w ówczesnej Rzeczypospolitej. Część artystyczną zapewniła młodzież z I LO w Krasnymstawie. (k)

IZBICA

3 maja w gminie Izbica uroczyście świętowano nie tylko 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale też Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny oraz wszystkich strażaków odprawiona w kościele p.w. św. Świętej Zofii w Tarnogórze przez ks. Jarosława Wójcika. W uroczystości wzięli udział m.in. kombatanci, władze gminy, radni, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, strażacy, sołtysi, młodzież oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. W czasie mszy można było wysłuchać pieśni religijnych w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej z Tarnogóry. Po mszy z okolicznościową akademią wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach. Następnie wszyscy przemaszerowali spod Kościoła w Tarnogórze pod pomnik w parku w Izbicy, gdzie nastąpiło uroczyste odegranie hymnu państwowego oraz złożenie pod pomnikiem wiązanek. W części artystycznej wystąpiły: Jagoda Chojan, Oliwia Bartosik, Strażacka Orkiestra Dęta, zespoły działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Izbicy oraz Kapela „Stryjowianki”. (k)

GORZKÓW

Kilkudziesięciu mieszkańców Gorzkowa, kombatanci, strażacy, młodzież oraz władze gminy na czele z wójtem Markiem Kasprzakiem wzięli udział w kolejnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy świętej w kościele pw. św. Stanisława uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik żołnierzy poległych w walce z faszyzmem, gdzie poszczególne delegacje składały wieńce. (k)