Trzeźwy kierowca bezpiecznie dotrze do celu!!

Automobilklub Chełmski realizuje projekt współfinansowany przez Miasto Chełm i Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” mający na celu ograniczenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg, którzy nadal są bardzo poważnym problemem w Polsce.

Potwierdza to kilka tragicznych wypadków, które zdarzyły się w ostatnim czasie. Jednocześnie jest to temat mało kontrowersyjny, bowiem chyba wszyscy zgodni są co do skali zagrożenia jakie na drogach stwarzają nietrzeźwi i godzą się na ich dotkliwe karanie. Szkoda tylko, że te poglądy nie mają bezpośredniego przełożenia na zachowania kierujących i liczba pijanych na drogach jest wciąż bardzo duża. W ocenie społeczeństwa sądy są często zbyt pobłażliwe dla potencjalnych drogowych zabójców. Każdego roku policjanci zatrzymują około 200 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Jednak trzeba mieć świadomość, że rzeczywista liczba pijanych za kierownicą jest znacznie, znacznie wyższa. Jakie konsekwencje grożą nietrzeźwym kierowcom?

Jeśli kierujący posiada we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, wówczas mamy do czynienia z tzw. stanem po użyciu alkoholu, co jest wykroczeniem i skutkuje karą aresztu, grzywną do pięciu tysięcy złotych i zatrzymaniem prawa jazdy na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Kierowanie przy zawartości alkoholu powyżej 0,5 promila jest już przestępstwem i może skutkować grzywną, zatrzymaniem prawa jazdy od roku do lat dziesięciu oraz więzieniem do dwóch lat. Kierowcy który w stanie nietrzeźwości spowoduje śmiertelny wypadek zostanie dożywotnio odebrane prawo jazdy. Taka represja spotka również nietrzeźwych sprawców wypadków, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Od zastosowania takich sankcji sąd będzie mógł odstąpić jedynie w „wyjątkowych wypadkach” uzasadnionych „szczególnymi okolicznościami”.

Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje także znaczne zaostrzenie odpowiedzialności karnej nietrzeźwych i odurzonych kierowców, którzy już wcześniej byli prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo ponownie usiedli za kierownicą w okresie orzeczonego wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za taki czyn jest możliwe wymierzenie kary sięgającej 5 lat pozbawienia wolności.

Jeśli okres zatrzymania prawa jazdy trwał dłużej niż jeden rok, taka osoba musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Na poczet grzywny policja może zatrzymać samochód nietrzeźwego kierowcy. Sąd może orzec też podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz zasądzić od pozwanego finansowe nawiązki na rzecz organizacji zajmujących się pomocą ofiarom wypadków. Ponadto za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu automatycznie otrzymamy dziesięć punktów karnych. Warto też wspomnieć o tym, że odpowiedzialność za kierowanie pod wpływem alkoholu może ponieść nie tylko sam kierujący, lecz również np. pasażer, który godził się na picie alkoholu przez kierowcę, a później nie przeszkodził mu w prowadzeniu pojazdu.

Czy warto narażać się na takie konsekwencje? Czy warto ryzykować zdrowiem i życiem swoim oraz innych użytkowników dróg? Jestem przekonany, że odpowiedź dla wszystkich jest oczywista. Bądźmy więc trzeźwi na drodze!

Wśród Czytelników, którzy przyślą komplety trzech kuponów z prawidłowo zaznaczonymi odpowiedziami rozlosujemy cztery komplety kosmetyków samochodowych.

Grzegorz Gorczyca