Trzynastka w kolejce

Trzynaście nazwisk liczy lista oczekujących na przyznanie mieszkanie socjalnego w Świdniku. Ratusz prognozuje, że zapewnienie wszystkim z tych osób miejskiego lokum może zająć od 2 do 4 lat.


Powołana przez Radę Miasta Świdnik Społeczna Komisja Mieszkaniowa zakończyła właśnie swoje prace. W jej skład, poza radnymi, weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i magistratu, a ich zadaniem była weryfikacja wszystkich wniosków o przydział lokalu socjalnego złożonych w ratuszu i ocena sytuacji życiowej wnioskodawców. Pracy było sporo. Członkowie komisji prześwietlili aż 209 podań, a po sprawdzeniu ich wszystkich stworzyli projekt listy oczekujących na lokal socjalny. Liczy ona 13 nazwisk.
Część wnioskodawców nie spełniła wymogów, więc podanie trzeba było odrzucić. Część zrezygnowała ze starań o mieszkanie, a część wg oceny komisji nie potrzebowała mieszkania od miasta, bo miała zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Były też wnioski od osób nie będących mieszkańcami Świdnika, które z automatu nie mogły dostać pozytywnej oceny. Niektóre z podań odrzucono z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Z pozostałych wybrano trzynaście nazwisk. Teraz ta lista zostanie przedłożona do akceptacji burmistrzowi.
– To wciąż jest projekt – przypomina Andrzej Radek, zastępca burmistrza do spraw komunalnych. – Lista fizycznie nie została jeszcze przedłożona burmistrzowi, choć pewnie lada moment to się stanie. Po tym jak dotrze do burmistrza, zostanie też upubliczniona, a wszyscy wnioskodawcy będą mieć dwa tygodnie na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. Te odwołania zostaną później poddane oceniane burmistrza i jeśli znajdą się jakieś przesłanki, które powodowałyby ingerencję w tę listę, to burmistrz je zaakceptuje i wtedy ta lista stanie się ostateczną.
Władze miasta prognozują, że zapewnienie wszystkim osobom z projektu listy lokum może potrwać od dwóch do 4 lat. Obecnie Świdnik dysponuje tylko dwoma wolnymi lokalami socjalnymi.
– Odzyskujemy lokale z rynku. Jeśli lokal nie ma np. następców prawnych, to wtedy wraca do właściciela, którym jest gmina. Jeśli spełnia kryteria lokalu socjalnego – głównie chodzi o metraż – to taki lokal przyznawany jest osobie z tej listy w kolejności, jaka jest zaproponowana przez komisję – dodaje A. Radek. (w)