Tu maturę masz jak w banku

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ułożyliśmy listę trzydziestu szkół z Lublina i Świdnika, które najlepiej przygotowały uczniów do tegorocznej matury. Sześć z nich może pochwalić się zdawalnością na poziomie co najmniej 85 procent.


100% zdawalności matury: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej, Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące „Paderewski”, Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kazimierza Gostyńskiego.

99% zdawalności matury: IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.

98% zdawalności matury: IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego.

97%: X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego.

96%: Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Guzmana.

95%: Liceum Ogólnokształcące na ul. Muzycznej w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku.

94%: XV Liceum Ogólnokształcące, Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.

93%: XVI Liceum Ogólnokształcące,

91%: Technikum Ekonomiczno-Handlowe w zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego – .

90%: Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego.

89%: Technikum Chemiczne.

87% Technikum Ekonomiczne przy ul. Bernardyńskie.

86%: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Lublinie – Liceum w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida – .

85%: XIX Liceum Ogólnokształcące.

Pozostałe szkoły uzyskały wynik zdawalności poniżej 85 %. (EM.K.)