Tyle samowoli

Inspektorzy nadzoru budowlanego rozprawili się z nielegalnymi kotłowniami na „Dyrekcji”. Samowoli było kilkadziesiąt. Groziło pożarami.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Chełm Jacek Osmoła, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego miasta Chełm, przedstawił radnym i urzędnikom sprawozdanie z działalności podległej mu instytucji w 2016 r. Wiele czasu inspektorzy poświęcili w ubiegłym roku postępowaniom w sprawach nielegalnych kotłowni w blokach na osiedlach Dyrekcja Górna oraz Dyrekcja Dolna. Kontrole w tej kwestii rozpoczęto w 2014 r. pod wpływem skarg, które wpływały do nadzoru budowlanego. Przeważnie sąsiedzi skarżyli na sąsiadów. Ludzie obawiali się, że na skutek zwarć nielegalnych instalacji, braku wentylacji, nieszczelnych kominów, może dojść do pożarów. I rzeczywiście zapalenia sadzy w kominach zdarzały się. Przeprowadzono kontrole w kilkudziesięciu mieszkaniach. Tylko w pojedynczych przypadkach okazało się, że kotłownie miały wymaganą prawem dokumentację techniczną i stosowne pozwolenia.
– W większości przypadków to były samowole – mówi inspektor Osmoła. – Ludzie tak zwanym sposobem gospodarczym, czyli bez spełnienia warunków prawa budowlanego, montowali kotły ogrzewania w piwnicach i doprowadzali instalacje grzewcze do domów. Piece najczęściej były starego typu, podłączenia nieprawidłowe, kominy rozszczelnione, brak nawiewów. Większość właścicieli mieszkań nie zdawała sobie sprawy, że dokonali wykroczeń budowlanych. W pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy legalizować takie instalacje. Wydawaliśmy właścicielom mieszkań decyzje z nakazem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji pomieszczeń czy podłączenia kotła centralnego ogrzewania do komina. Osoby pouczane były też o konieczności stosowania odpowiedniego paliwa. W ostatnim czasie część mieszkań została podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków przy ulicach Bydgoskiej, Granicznej, Wołyńskiej, Piłsudskiego, 11 Listopada. To dobry kierunek działania. Będziemy namawiać wspólnoty mieszkaniowe do stosowania takiego rozwiązania. (mo)