Tylko dla orłów

Uroczystość wręczenia certyfikatów dyrektorom szkół przez ministra Mariusza Błaszczaka

I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku będzie kształcić przyszłych specjalistów od bezpieczeństwa w sieci. W ramach rządowego programu „Cyber.Mil” powstanie tu klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Znajdzie się w niej miejsce dla maksymalnie piętnastu uczniów, a takich klas w całym kraju będzie zaledwie szesnaście.


Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni uruchomiło program, który zakłada utworzenie na terenie Polski szesnastu klas, po jednej w każdym województwie, o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

W Lubelskiem taka klasa powstanie w Świdniku. Certyfikat potwierdzający zgodę na jej uruchomienie w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku dyrektor placówki, Stanisław Stefańczyk odebrał w Warszawie, z rąk szefa MON, Mariusza Błaszczaka. Certyfikat ten oraz założenia nowej klasy zostały zaprezentowane podczas spotkania, które odbyło się w szkole, w czwartek, 9 lipca. Oprócz dyrekcji udział w nim wziął także Radosław Brzózka, członek zarządu powiatu świdnickiego oraz pełnomocnik wojewody ds. rozwoju edukacji.

Jak mówi dyrektor Stefańczyk, aby otrzymać zgodę na utworzenie takiej klasy, szkoła musiała spełnić kilka warunków, m. in. warunek dotyczący odpowiednio wysokich wyników egzaminu maturalnego z matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym.

Nadzór merytoryczny nad realizacją programu będą sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Wojskowa Akademia Techniczna. Nie będzie to jednak typowa, wojskowa klasa. Program zakłada naukę m.in.: kryptografii, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, podstaw algorytmiki, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji oraz zaawansowanej matematyki i informatyki.

– Uważam, że to duże wyróżnienie dla naszej szkoły, bo te klasy będą w pewnym sensie elitarne. Mogą liczyć od 10 do 15 uczniów, a ci, którzy będą chcieli się do niej dostać, muszą mieć wysokie wyniki egzaminów – powyżej 150 punktów. Nabór do niej rozpoczniemy dopiero w kolejnym roku szkolnym, czyli w roku 2021, a ten rok mamy na przygotowania – dodaje S. Stefańczyk.

W „Bronku” trzeba będzie stworzyć odpowiednią pracownię. Według wytycznych ma być ona klimatyzowana. Trzeba też będzie rozszerzyć kadrę o specjalistów wojskowych. W tym zakresie szkoła może liczyć na pomoc WAT-u, lubelskich uczelni, a także z Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie, z którym szkoła od niedawana współpracuje. Na realizację programu liceum otrzyma środki z MON-u. Swój wkład finansowy w program będzie mieć też organ prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe w Świdniku. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here