Tym razem wygramy!

Przypomnijmy, Lublin znalazł się w gronie polskich finalistów ubiegających się o tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Ostatecznie przegrał, w ścisłym finale, rywalizację z Wrocławiem, co wzbudzało liczne kontrowersje

Tak piszą w swym liście do władz miasta lokalni aktywiści apelując o podjęcie starań na rzecz wytyczonego przez siebie celu. Sygnatariusze listu otwartego do władz Lublina spotkali się na konferencji prasowej 28 kwietnia br. oznajmiającej ów ambitny zamysł. I rozpoczęli społeczną debatę nad ideą ESK.


Przypomnijmy: Lublin był bliski tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, przegrywając w ścisłym finale, rywalizację z Wrocławiem, co wzbudzało liczne kontrowersje.

Lubelscy działacze miejscy chcą obecnie, by Lublin podjął starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Trwa zbiórka podpisów pod apelem w tej sprawie.

„Wnosimy o podjęcie przez Miasto Lublin przygotowań do startu Lublina w konkursie na Europejską Stolicę Kultury, którego finał jest przewidywany na rok 2029. Prosimy o poparcie naszego pomysłu” – rozpoczyna się dokument przesłany władzom. List został stworzony i długo konsultowany przez dużą grupę lokalnych aktywistów. Podpisali go: Anna Dąbrowska – aktywistka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezes Stowarzyszenia Homo Faber; Dariusz Figura – animator kultury, działacz NGO specjalizujący się w pracy z młodzieżą; Szymon Pietrasiewicz – aktywista miejski, animator kultury; Marcin Skrzypek – muzyk folkowy, animator kultury i publicysta, współautor aplikacji ESK 2016; Agnieszka Wojciechowska – menedżer kultury, autorka programów edukacyjnych kierowanych do sektora kultury; Barbara Wybacz – kulturoznawca i menedżer kultury; Agnieszka Ziętek – doktor nauk o polityce, badaczka kultury obywatelskiej z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Ambitny apel brzmi:

„Tym razem wygramy! Świadczy o tym fakt, że już w 2011 roku otarliśmy się o zwycięstwo, a kilka tygodni temu zdobyliśmy tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023” – kontynuują autorzy listu. Podnoszą w nim odpowiednie doświadczenie, kapitał społeczny, większą świadomość, wiedzę, infrastrukturę i potencjał naszego grodu, niż dekadę temu gdy wdrażano pierwszą aplikację. Twierdzą, że idea startu Lublina w konkursie na ESK 2029 wpisuje się w sens ESM 2023 i może wzmocnić elementy opracowywanej Strategii Lublina 2030. Jest to po prostu szansa dla obecnej młodzieży, która za 8 lat uzyska pełnoletność, wejdzie w życie zawodowe i rodzinne. – Pomyślmy o dobru młodego pokolenia także w tych kategoriach, długofalowo i holistycznie – mówią działacze.

Podkreślają, że epidemia uderzyła we wszystkie sektory gospodarki i usług publicznych zależnych od kontaktów międzyludzkich, a te są najważniejsze dla istnienia społeczeństwa. Wśród tych dziedzin znalazła się również szeroko pojęta kultura. Brak swobody przemieszczania oraz znacznie ograniczona możność uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, wywołały nie tylko negatywne skutki ekonomiczne, lecz także psychologiczne, które dotknęły większość z nas. Znacznemu pogorszeniu uległ dobrostan psychofizyczny mieszkańców Lublina, który z jednej strony jest kształtowany przez udział w życiu kulturalnym, z drugiej stanowi podstawę działań w innych sferach życia. Najnowsze badania przeprowadzone na University College of London (UCL) dowiodły, że Brytyjczycy, którzy poświęcali choćby 30 minut dziennie na interakcję i zaangażowanie w sztukę podczas kwarantanny mają niższe wskaźniki lęku i depresji, odczuwają większą satysfakcję z życia.

Starania o tytuł ESK 2016

…były oceniane według głównych kryteriów: „wartości europejskie”, „miasto i obywatele”, „trwały rozwój” – przypominają sygnatariusze listu. Dzięki refleksji nad nimi podczas pisania aplikacji Lublin zyskał dużo, mimo przegranej. Całe pokolenie osób zaangażowanych w przebieg konkursu, niejednokrotnie stawiających wówczas swoje pierwsze kroki na polu kultury, obecnie stanowi silne środowisko profesjonalistów posiadających ogromne doświadczenie zarówno w skali lokalnej jak i na arenie międzynarodowej. Dziś proponujemy do założeń kandydatury Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 wpisać kryteria i wartości wynikające z tych doświadczeń, a bez których trudno w ogóle myśleć o przyszłości Lublina.

Jeśli więc bliskie jest nam obiegowe miano Lublina jako „miasta kultury”, to start w konkursie na ESK 2029 może być dla nas szansą na odbudowę sektora kultury i znalezienie dla niej nowych ścieżek rozwoju po pandemii. Lecz również uzyskanie konkretnych korzyści społecznych, m.in. związanych ze zdrowiem i szeroko rozumianym dobrostanem społecznym.

Podpisani pod apelem pragną Europejskiej Stolicy Kultury, która: podkreśla wiodącą rolę kultury w życiu i kształtowaniu naszego miasta, nie jest incydentem a jest elementem długofalowej strategii rozwoju Lublina, która promuje otwartość, łączy i buduje kapitał społeczny oraz wspólnotę lokalną, konsoliduje środowisko.

Dokument sygnowało swymi podpisami 35 innych osób aktywnych w sferze kultury i dziedzinach pokrewnych (ich listę można znaleźć na sites.google.com/view/lublin2029). Znajdziemy tam również długą listę lublinian wspierających ideę ESK-2029, do której może dołączyć każdy z Czytelników.

Apel ten otwiera długą debatę publiczną nad pomysłem grona aktywistów. – Uważamy, że kultura oparta na wskazanych wartościach jest szansą na wielowymiarowy, podnoszący jakość życia rozwój Lublina i jego obywateli, a start naszego miasta w konkursie na ESK 2029 będzie dla takiego rozwoju przełomowym wydarzeniem – twierdzi Szymon Pietrasiewicz, inicjator listu, zapewniając, że dokument został złożony w ratuszu.

– Pragniemy pokazać, że kultura jest elementem długofalowej strategii rozwoju Lublina – mówi Dariusza Figura, jeden z autorów – To, co przyświeca nam w dyskusji, to fakt, że nie chcemy ot po prostu starać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Nie chodzi o samo kandydowanie. Jeśli miasto zareaguje na nasz apel, to chcemy, by zawarte w nim postulaty oraz inne, które dopiero wygenerujemy, zostały zawarte właśnie w nowej aplikacji do konkursu o tytuł ESK-2029.

Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here