Tymczasowa dyrektor

Ewa Budzyńska-Sawa, mianowana niedawno przez prezydenta Jakuba Banaszka jego pełnomocnikiem do spraw przebudowy krajowej „dwunastki”, została powołana „na zastępstwo” dyrektora w Zarządzie Dróg Miejskich. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie obejmie ona stanowisko szefowej Departamentu Inwestycji i Rozwoju w chełmskim magistracie.

O tym, że Ewa Budzyńska-Sawa, kierownik zespołu ds. realizacji, nadzoru i rozliczeń w Lubelskim Zarządzie Obsługi Przejść Granicznych, ma dostać posadę w chełmskim magistracie, pisaliśmy jeszcze w grudniu ub. roku.

Na przełomie grudnia i stycznia prezydent Chełma Jakub Banaszek, po rezygnacji Krzysztofa Tomasika ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, mianował Budzyńską-Sawę swoim społecznym pełnomocnikiem do spraw związanych z przygotowaniem przebudowy krajowej „dwunastki”.

W minionym tygodniu Ewa Budzyńska-Sawa została powołana „w zastępstwie” na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Z jednostką była związana już kilka lat temu, jako naczelnik jednego z wydziałów. Z dniem przejęcia sterów w ZDM na swoje poprzednie stanowisko (naczelnika wydziału planowania i budowy ulic) powrócił Tadeusz Szwed, który przez ponad dwa tygodnie pełnił obowiązki dyrektora Zarządu.

Wszystko wskazuje na to, że Zarząd Dróg Miejskich od 30 stycznia br. (data wejścia w życie nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm) znajdzie się w strukturach tworzonego Departamentu Inwestycji i Rozwoju, w Wydziale Inwestycji i Dróg. Dyrektorem Departamentu rzekomo ma zostać właśnie Ewa Budzyńska-Sawa. (s)