Cztery tysiące na chore dziecko

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wpłynął jeden wniosek o wypłatę 4 tys. zł z tytułu urodzenia upośledzonego dziecka. Nie wszyscy rodzice wiedzą, że o to świadczenie można się starać w terminie dwunastu miesięcy od narodzin dziecka.

Świadczenie wprowadzono od stycznia 2017 r. Cztery tysiące złotych przysługuje rodzicom (lub opiekunom prawnym) dziecka urodzonego z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w łonie matki lub w czasie porodu. Świadczenie jest jednorazowe i przysługuje bez względu na dochód rodziny.
– Świadczenie przyznawane jest na wniosek – mówi Irena Dziurawiec, kierownik Działu Świadczeń Pomocy Środowiskowej MOPR w Chełmie. – Dotychczas wpłynął do nas jeden taki wniosek, ale można go złożyć w terminie dwunastu miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie, powinien się do nas zgłosić.
Do wniosku dołącza się stosowne zaświadczenia lekarskie. (mo)