Ubyło azbestu

Przez cztery lata samorządy z województwa lubelskiego uczestniczyły w programie, którego celem było usuwanie pokryć dachów zawierających azbest. W samym mieście Krasnystaw usunięto ponad 11 tys. metrów kwadratowych tego niebezpiecznego materiału.

W Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W latach 2012-2016 w województwie lubelskim usunięto 78,9 tysięcy ton azbestu z prawie 32 tys. gospodarstw domowych. Działania te miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny, w tym przede wszystkim ochronę zdrowia. W programie brało też udział miasto Krasnystaw, dzięki czemu z dachów gospodarstw domowych mieszkańców Krasnegostawu usunięto 11 857 metrów kwadratowych eternitu zawierającego azbest. (k)