Ubyło firm

W ciągu roku ubyło kilkaset firm z siedzibą w Chełmie. Obecnie jest ich ponad trzy tysiące. Najpopularniejszą branżą pozostaje handel, ale i tu przedsiębiorstw jest mniej niż przed rokiem.

Założenie działalności gospodarczej nie wymaga dziś zbyt wielu formalności. Problem w tym, jak przetrwać na rynku i zarobić. Zgodnie z koncepcją tzw. „jednego okienka” osoba, która zakłada firmę, wypełnia wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składa go osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Chełmie albo wysyła listem poleconym. Wpisane do wniosku informacje zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. O ile w poprzednich latach liczba osób rozpoczynających działalność gospodarczą wzrosła, o tyle ostatnio sytuacja nie przedstawia się już pod tym względem tak pomyślnie. W lutym 2017 r. w chełmskim urzędzie odnotowanych było 4064 przedsiębiorstw z główną siedzibą w Chełmie. W ciągu roku ich liczba spadła i to znacząco. Obecnie jest ich 3265.
Nadal dominującą branżą w Chełmie jest handel, którym zajmują się 1069 firmy. W 2016 roku również była to najpopularniejsza branża, ale i tak odnotowany jest tu spadek. Dla porównania przed rokiem, w lutym 2017 handlem zajmowały się 1123 firmy. W ciągu roku spadła też liczba przedsiębiorstw związanych z usługami transportowymi. Zajmowało się nimi 400 firm, a teraz jest ich 380. Popularna pozostaje branża budowlana – 506 firm. Coraz więcej przedsiębiorstw oferuje usługi reklamowe, szkoleniowe, architektoniczne, badania rynku. (mo)