Uchronić przed zamarznięciem

Krasnostawscy strażnicy miejscy przeczesują pustostany i działkowe altany, by uchronić od zamarznięcia bezdomnych, którzy szukają tam schronienia.

Wraz z nastaniem niskich temperatur pracownicy Straży Miejskiej w Krasnymstawie wzmogli kontrole pustostanów, altan działkowych i innych miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. – Funkcjonariusze docierający do bezdomnych sprawdzają czy nie potrzebują oni pomocy, oferują przewiezienie do szpitala lub noclegowni, informują też o takim zajściu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mówi Jacek Policha, komendant krasnostawskiej Straży Miejskiej. – Apelujemy, by reagować, gdy widzimy osoby potrzebujące, śpiące w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na dworze. Najlepiej zawiadomić wówczas nas lub policję. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!
Podobne działania prowadzą strażnicy w innych miastach w regionie. (k)