Uchwała anty-LGBT może odbić się czkawką

Czy Województwo Lubelskie, które w ubiegłym roku przyjęło uchwałę zakazującą „propagowania ideologii LGBT” może stracić przez to pieniądze w nowej unijnej perspektywie? – To realne ryzyko i możliwy do zrealizowania czarny scenariusz nieotrzymania ogromnych funduszy – twierdzi Bożena Lisowska, lubelska radna PO w Sejmiku Województwa.


Podczas ostatniej sesji Lisowska zwróciła się do Zarządu Województwa oraz marszałka Jarosława Stawiarskiego z prośbą o wyjaśnienie radnym oraz opinii publicznej, w jaki sposób udzielona zostanie odpowiedź i jakie Zarząd podejmie działania odpowiadając na pismo Ministerstwa Finansów, które wpłynęło do 16 marszałków województw, a odnosiło się do uchwał anty-LGBT. – Do tej pory pięć Sejmików, w tym także nasz, przyjęło uchwały zakazujące „propagowania ideologii LGBT”. Pismo, o które pytam w interpelacji, skierowała do Zarządu WL Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Ministerstwa Finansów. W piśmie tym zawarte są uwagi Komisji Europejskiej do Umowy Partnerstwa, która jest najważniejszym dokumentem precyzującym na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w Nowej Perspektywie – mówi Bożena Lisowska. Radna zaznacza, że w piśmie Ministerstwo uczula i kładzie nacisk na wzmocnienie w Umowie Partnerstwa działań ograniczających dyskryminację, m.in. o podłożu orientacji seksualnej i wskazuje konieczność przeanalizowania potrzeb i wskazania działań, aby zapewnić równość środowiskom LGBT w dostępie do funduszy unijnych.

Lisowska przypomina, że w ubiegłym roku zostały zablokowane środki dla sześciu gmin w Polsce, które miały takie uchwały. – Komisja Europejska podkreśla, że pieniądze przeznaczone są na projekty, które nie dyskryminują nikogo w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Województwa RP operują miliardami euro z Unii Europejskiej i w tym kontekście konieczne jest podjęcie działań, które sprawią, że środki dla naszego rozwoju nie będą wstrzymane lub ograniczane – mówi radna.

W jaki sposób marszałek zamierza odpowiedzieć na pismo MF i jakie podejmie środki zaradcze?- 3 marca br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przekazało wszystkim regionom uwagi Komisji Europejskiej do projektu Umowy Partnerstwa, który był konsultowany społecznie od 18 stycznia do 22 lutego. Wśród nich znalazły się uwagi dotyczące stosowania zasad horyzontalnych, w tym w szczególności nacisk na wzmocnienie w Umowie Partnerstwa i wszystkich programach działań zwalczających dyskryminację m.in. o podłożu orientacji seksualnej, w tym konieczność przeanalizowania potrzeb i działań, aby zapewnić równość LGBTI – przyznaje Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka. – Z treści przekazanych uwag wynika, iż Komisja Europejska rekomenduje na wszystkich etapach planowania i realizacji działań wdrożenie procedur gwarantujących poszanowanie praw podstawowych i wolności zgodnie z zasadą niedyskryminacji, ponieważ w opinii Komisji Europejskiej żadna przesłanka nie może być powodem dyskryminacji. Pragnę podkreślić, iż ww. zalecenia zostały przekazane przez MFiPR jedynie do wiadomości jako katalog rekomendacji pomocnych w dalszych pracach nad projektami programów regionalnych, bez konieczności odpowiedzi w przedmiotowym temacie – kończy R. Małecki. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here