Uczą, jak dostatnio żyć

160 uczniów lubelskich szkół wzięło udział w dwudniowych warsztatach 16 i 17 lutego pod hasłem „Oszczędź sobie na przyszłość” zorganizowanych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Bank Polski.
– Pokazujemy im, od czego zależy wysokość składki emerytalnej i samej emerytury. Samodzielnie próbują policzyć emeryturę dla kilku wariantów zarobków i różnej długości aktywności zawodowej. To pokazuje im, jak dłuższa praca podwyższa świadczenie na starość – mówi Maciej Raszewski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Przypominamy, że długoterminowe oszczędzanie ma sens nawet wtedy, gdy co miesiąc odkładamy jedynie niewielkie kwoty – dodaje.
Z pomocą przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego młodzi ludzie próbowali również ocenić, jakie metody oszczędzania mogą przynieść najlepsze efekty i dlaczego warto rozdzielać zgromadzone środki pomiędzy różne instrumenty oszczędnościowe. Spotkania rozpoczynały się wykładem, po którym uczniowie spotykali się na godzinnych warsztatach w mniejszym gronie. Zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia związane z rodzajami inwestowaniem nadwyżek finansowych. Uczniowie dowiadywali się, jak funkcjonują lokaty bankowe, obligacje, akcje i fundusze inwestycyjne, a także czy opłacalne jest lokowanie środków w kruszce czy nieruchomości. (EM.K)