Uczcili pamięć profesor Gilowskiej

Po części uroczystej radni przystąpili do głosowania nad znajdującymi się w porządku obrad projektami uchwał

Podniosły i uroczysty charakter miała ostatnia sesja Rady Miasta Świdnik. Jej pierwszą część poświęcono śp. prof. Zycie Gilowskiej. Później radni dyskutowali m.in. o budowie najważniejszych dróg w mieście.


Środowa sesja rozpoczęła się od uroczystej części poświęconej pamięci prof. Zyty Gilowskiej, zmarłej przed rokiem mieszkanki Świdnika, miejskiej radnej, posłance na sejm IV i VI kadencji, minister finansów i wicepremier za poprzednich rządów PiS.
Radni wzięli udział w sesji panelowej na temat „Finanse publiczne a rozwój gospodarki”. Jej moderatorami byli burmistrz Waldemar Jakson, dr. hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS i prof. Marian Żukowski z KUL. Głos w dyskusji zabrał także poseł Artur Soboń, który podkreślał niepodzielność władzy samorządowej i państwowej.
– Profesor Gilowska od początku lat 90. była silnie związana ze naszym miastem, pełniła m. in. funkcję eksperta społecznego Komitetu Obywatelskiego podczas pierwszych wolnych wyborów samorządowych, a w latach 1990-1998 była radną. Została uhonorowana najważniejszymi odznaczeniami miejskimi: Amicus Civitatis – Przyjaciel Miasta, Bene Merenti Civitati Świdnik – wspominał burmistrz Jakson.
Spotkanie, które odbyło się w urzędzie, to część pięciosesyjnej konferencji, objętej honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy, w której udział wzięli ekonomiści, pracownicy naukowi KUL-u i UMCS-u. Cztery pierwsze sesje odbyły się na KUL-u, a ostatnia właśnie w Świdniku podczas sesji.
Po zakończeniu uroczystej sesji radni przystąpili do zwyczajnych obrad. Jedną z ważniejszych omawianych spraw był stan realizacji i plany budowy strategicznie ważnych miejskich dróg.
– Jednoznacznie wytypowano te ulice, których budowa powinna być priorytetowa. To oczywiście efekt pewnego kompromisu. Na szczycie listy najważniejszych drogowych zadań znalazła się ulica Kusocińskiego. Wszystkie formalności ze strony miasta związane z jej budową są dopełnione. Czekamy na dokumentację z powiatu. Mimo zapowiedzi wciąż jej nie dostaliśmy. Nie została też wyjaśniona sprawa wykupu gruntów pod budowę drogi, choć zaproponowaliśmy powiatowi korzystne rozwiązanie, że dołożymy się do wykupu działek w zamian za inną nieruchomość podobnej wartości – wyjaśnia Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza.
Na liście strategicznie ważnych drogowych inwestycji znalazły się także budowa al. Solidarności, podzielona na dwa etapy oraz ulice Rejkowizna i Gospodarcza, której to mieszkańcy przyszli na sesję, by przypomnieć o potrzebie jej budowy.
Jednak, jak zaznaczają urzędnicy, to, kiedy ruszy budowa tych ulic, zależy od tego, jak będą postępować prace przygotowawcze związane z ulicą Kusocińskiego.
– To ważna ulica nie tylko z punktu widzenia mieszkańców miasta czy powiatu, ale też mieszkańców całego regionu. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy np. Chełma czy Zamościa będą mieć ułatwiony dojazd na świdnickie lotnisko – mówi Janusz Królik, przewodniczący rady miasta. (w)