Uczcili pamięć Romana Dmowskiego

80 lat temu zmarł Roman Dmowski, jeden z ojców polskiej niepodległości. Lubelskie obchody odbyły się 8 stycznia na placu Litewskim oraz w Trybunale Koronnym.

Uczestniczyli w nich między innymi: Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski oraz Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Roman Dmowski to główny ideolog polskiego ruchu narodowego. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, a jego ojciec był właścicielem małej firmy brukarskiej na warszawskiej Pradze. W II Rzeczpospolitej był przywódcą partii narodowo-demokratycznej.

Pod koniec 1923 roku przez półtora miesiąca pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Zmarł 2 stycznia 1939 roku. GR