Uczelniana zmiana warty

Rektor UM
prof. dr hab. Wojciech Załuska - UM

Od 1 września wszystkie lubelskie publiczne uczelnie mają nowych rektorów. Choć wszyscy mają imponujący dorobek naukowy i tytuł profesora zwyczajnego, żaden z nich nie przekroczył jeszcze 60. roku życia.


Zmiana na stanowisku rektora UMCS, KUL, UM, UP i PL to skutek obowiązującej od 2018 roku nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, która obniżyła wiek kandydatów na rektora z 70 do 67 lat i ograniczyła możliwość sprawowania tej funkcji do dwóch, następujących po sobie kadencji.

To sprawiło, że żaden z dotychczasowych włodarzy lubelskich uczelni nie mógł ubiegać się o reelekcję. Same wybory odbyły się zaś ze sporym poślizgiem spowodowanym epidemią koronawirusa. Jako pierwsza, pod koniec maja, nowego szefa wybrała Politechnika Lubelska. Prof. Piotra Kacejko (65 l.), który sprawował swój urząd przez dwie kadencje, zastąpił dotychczasowy dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. Zbigniew Pater (55 l.), który nie miał żadnych kontrkandydatów.

O wiele bardziej emocjonujące były wybory na Uniwersytecie Medycznym. Tu o stanowisko rektora, które pożegnać musiał kierujący Uniwersytetem przez dwie kadencje, kończący w tym roku 70 lat, prof. Andrzej Drop, ubiegało się trzech kandydatów: dotychczasowy prorektor ds. nauki, prof. Dariusz Matosiuk, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Ryszard Maciejewski oraz dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Wojciech Załuska (59 l.). Do ostatecznej rozgrywki, po tym jak z listy kandydatów został skreślony prof. Maciejewski, który nie uzyskał wymaganej większości głosów senatu uczelni, stanęli Załuska i Matosiuk. Wygrał dziekan Wojciech Załuska, wybitny nefrolog, różnicą głosów 103 do 68.

Niezwykle wyrównana była rywalizacja o fotel rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Miejsce kończącego drugą kadencję ks. prof. Antoniego Dębińskiego (67 l.) 1 września zajął ks. prof. Mirosław Kalinowski (58 l.), dotychczasowy dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL oraz prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. W czerwcowym głosowaniu senatu uczelni zaledwie jednym głosem (13 do 12) pokonał on ks. prof. Krzysztofa Goździa, wykładowcę na Wydziale Teologii KUL.

Pod koniec czerwca poznaliśmy również nowego rektora UMCS. Po dwóch kadencjach prof. Stanisława Michałowskiego (69 l.) zastąpił prof. Radosław Dobrowolski (56 l.). Dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej uczelni wygrał kilkoma głosami z dziekanem Wydziału Humanistycznego – prof. Robertem Litwińskim.

Jako ostatnie, na początku lipca, odbyły się wybory na Uniwersytecie Przyrodniczym. Choć rektor Zygmunt Litwińczuk swoje stanowisko sprawował dopiero od 2016 roku, nie mógł ubiegać się o reelekcję, bo ukończył 70 lat. Do tytułu Jego Magnificencji Rektora UP pretendowało czterech kandydatów: prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni dr hab. Adam Waśko, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. Andrzej Marczuk, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych prof. Stanisław Winiarczyk i dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, prof. Krzysztof Kowalczyk. Z listy kandydatów skreślony został prof. Marczuk, który nie otrzymał wymaganego poparcia rady uczelni, a w ostatecznym głosowaniu nowym rektorem wybrany został prof. Kowalczyk (57 l.) zdobywając 129 głosów. Jego konkurenci prof. Waśko i Winiarczyk ostatecznie otrzymali poparcie odpowiednio 79 i 46 elektorów.

„Nowy Tydzień” wszystkim Nowy Magnificencjom i kierowanym przez nich uczelniom życzy sukcesów. RD

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here