Uczniowie ruszą w świat

Trzy szkoły z powiatu świdnickiego otrzymają prawie 1,5 mln zł z programu Erasmus +. Pieniądze zostaną przeznaczone na zagraniczne praktyki, szkolenia i kursy językowe dla uczniów. Pierwsze grupy ruszą do Niemiec już na wiosnę tego roku.
Na ostatniej sesji powiatowej radni dowiedzieli się, że uczniowie kolejnej szkoły będą mogli spróbować swoich sił na zagranicznych praktykach. Tym razem ponad 400 tys. zł z programu Erasmus plus trafi do Zespołu Szkół nr 1.
– Z praktyk w Niemczech będzie mogło skorzystać ok. 40 uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik hotelarz, a także technika żywienia i usług gastronomicznych – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki.
Uczniowie wyjadą do Lipska. Ich praktyki zostały zaplanowane w trzech dużych hotelach i w stołówkach studenckich oraz korporacyjnych.
– W czasie wolnym będą mogli skorzystać z wielu zorganizowanych atrakcji, np. wyjścia do ZOO, kręgielni, do kina, czy na basen. W weekendy, w ramach programu turystyczno-kulturalnego, zwiedzą Lipsk, Drezno i Berlin – wymienia Waldemar Białowąs.
W Zespole Szkół nr 1 program Erasmus + jest nowością, podobnie jak w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, choć jak tłumaczy Anna Goral, dyrektor PCEZ, uczniowie tej szkoły korzystali już z zagranicznych praktyk, ale w ramach innych programów. Przedstawiciele placówki zdobyli tym razem z Erasmusa ponad 0,5 mln zł.
– Z wyjazdów skorzystają uczniowie, którzy w tej chwili są w klasach drugich. Czekają na nich praktyki w Niemczech w przyszłym roku szkolnym – mówi Anna Goral.
Ale i w obecnym roku nie będą się nudzić. – Mają już zaplanowane dodatkowe zajęcia kulturoznawcze i językowe, które będą ich przygotowywały do wyjazdu – dodaje szefowa PCEZ.
W przypadku tej szkoły z zagranicznych praktyk skorzysta również ok. 40 uczniów, którzy kształcą się w branżach informatycznej, ekonomicznej i mechanicznej.
„Weteranem” wyjazdów zagranicznych jest za to Zespół Szkół w Piaskach. Placówka skorzysta z pieniędzy na praktyki już po raz szósty, w tym po raz drugi z programu Erasmus +. Jej uczniowie, podobnie jak koledzy ze Świdnika, również pojadą do Niemiec. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 452 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez dwa lata. Pierwsza grupa uczniów wyruszy na praktyki już wiosną 2017 roku, a druga równo za rok. Uczniowie przejdą praktyki w zawodach technik i mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer i sprzedawca. (kal)

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.