Uczniowie z wyprawkami

Część rodziców i w tym roku nie musi się martwić o podręczniki dla swoich dzieci. Rządowy program obejmie również uczniów niepełnosprawnych. Pieniądze na zakup książek i pomocy naukowych trafią również do dzieci romskich.
W minionym roku bezpłatne podręczniki trafiły do dzieci z klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz młodzieży z I klasy gimnazjum. W tym roku program został rozszerzony na kolejne roczniki uczniów.
– „Wyprawka szkolna” to rządowy program, który wpisuje się w miejskie działania oświatowe – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Dlatego cieszę, że szkoły zaangażowały się w ten program i w tym roku bezpłatne książki trafią także do uczniów klas III i V szkół podstawowych oraz II klas gimnazjum.
Coraz mniej uczniów pozostaje bez pomocy na zakup podręczników. Część rodziców ma jednak pretensje, że rządowy program od razu nie objął wszystkich roczników. – Mam dziecko w VI klasie podstawówki i tylko dlatego od początku sama muszę się martwić o sfinansowanie dla niego podręczników. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego akurat ten rocznik został pozostawiony w takiej sytuacji. Dla nas rodziców takie działanie jest niesprawiedliwe – mówi pani Joanna, mama szóstoklasisty ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku.
Sprawa dotyczy uczniów kl. VI ze szkół podstawowych i klas III gimnazjum. W przypadku tych roczników pomoc będzie się należeć tylko osobom niepełnosprawnym i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc będzie dotyczyła również uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum czy szkoły specjalnej. W tym przypadku pomoc może dotyczyć nie tylko zakupu podręczników.
– Rodzice uczniów mogą ubiegać się również o dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych – mówi Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM Świdnik.
Wnioski w tej sprawie powinni składać do 8 września. – Natomiast dyrektorzy szkół powiatowych mają obowiązek sporządzić listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazać je wraz oryginałami wniosków i załącznikami burmistrzowi Świdnika do 12 września – dodaje Łukasz Reszka.
Na pieniądze potrzebne do rozpoczęcia nauki w nowym roku szkolnym mogą liczyć również rodziny romskie. Urzędnicy z ratusza pozyskali pieniądze na ten cel z ,,Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. (kal)