Uczone z Lublina na najwyższym poziomie

Lubelscy naukowcy nieraz udowodnili, że ich dorobek jest doceniany na szczeblu ogólnopolskim. W ostatnim czasie wyróżnione zostały s. prof. Barbara Chyrowicz z KUL oraz prof. Iwona Hofman i dr Małgorzata Adamik-Szysiak z UMCS.
Siostra prof. dr hab. Barbara Chyrowicz z Wydziału Filozofii KUL została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rady Narodowego Kongresu Nauki. Jest jedynym naukowcem z Lublina w zespole 52 uczonych. W grupie tej znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych.
Prof. Barbara Chyrowicz (SSpS), jest filozofem, etykiem, kierownikiem Katedry Etyki Szczegółowej KUL. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to: metaetyka, argumentacja w etyce, struktura dylematów moralnych, bioetyka. Jest autorką ponad stu publikacji naukowych z zakresu etyki i bioetyki, m.in. „O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania”. W 2009 r. książka ta otrzymała nagrodę im. Józefa Tischnera. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopism „Ethos” oraz „Logos i Ethos”, redaktorem serii wydawniczej „Etyka i technika”.

Należy do wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.
W 2013 roku s. prof. Chyrowicz została odznaczona przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie filozofii i etyki oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji nauki. Order Odrodzenia Polski został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej w 1921 r. jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego.
Naukowo o mediach
Profesor dr hab. Iwona Hofman (dziekan Wydziału Politologii UMCS oraz kierownik Zakładu Dziennikarstwa) została ponownie wybrana na prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na kadencję 2016-2019. Do grona członków zarządu wybrana została także dr Małgorzata Adamik-Szysiak, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii UMCS.
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS) zostało powołane 22 kwietnia 2007 r. na walnym zjeździe założycielskim we Wrocławiu. Aktywność Towarzystwa ma prowadzić do integracji środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowania obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami oraz podniesienia ich rangi i poziomu. Cele Towarzystwa realizowane są przede wszystkim poprzez pracę sekcji badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze), odbywające się co 3 lata kongresy, wydawanie anglojęzycznego półrocznika „Central European Journal of Communication”, współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi (ICA, ECREA, IPSA, IAMCR), rozwijanie współpracy z badaczami i uczelniami w Europie Środkowej oraz dwa ogólnopolskie konkursy: „Doktorat” na najlepszą rozprawę z zakresu nauki o komunikowaniu i „Monografia” – z dziedziny nauk o mediach i komunikowaniu.
MG