Uczyli się zawodu w Hiszpanii

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej po raz kolejny uczestniczyli w stażach zawodowych za granicą. 40-osobowa grupa wyjechała na miesiąc do Sewilli, by zdobyć cenne doświadczenie.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach dwóch projektów: Erasmus+ – „Europejskie wyzwania zawodowe” oraz „Czas na staż”, które skierowane są do młodych ludzi zainteresowanych odbyciem stażu za granicą. 40-osobowa grupa stażystów przebywała w Sewilli od 3 do 31 lipca. W samym sercu słonecznej Andaluzji młodzież z klas technikum żywienia i usług gastronomicznych, a także technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, doskonaliła swoje umiejętności zawodowe.

Projekt zagranicznych staży został zrealizowany we współpracy z hiszpańskim partnerem firmą Escuele de Idiomas Carlos V. Przez cały okres stażu uczniowie mieszkali u hiszpańskich rodzin. Była to wielka okazja do przećwiczenia swoich umiejętności językowych oraz poznania kultury i obyczajów tego kraju. Po ciężkiej pracy młodzież miała czas na odpoczynek i zwiedzanie. (k)